Op wie stemt u op morgen?

Steenwijk - Om alle inwoners van Steenwijkerland zo goed mogelijk te informeren over alle deelnemende politieke partijen en hun verkiezingsprogramma’s, heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland een speciale verkiezingssite in het leven geroepen.

Op 19 maart staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Ook de inwoners van de gemeente Steenwijkerland kiezen dan hun directe volksvertegenwoordiger. Deze mensen worden raadslid en vormen gezamenlijk de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de inwoners de keuze uit verschillende politieke partijen en personen. Door te stemmen op een partij en persoon bepalen inwoners wie er in de raad komt en wie hun vertegenwoordiger wordt in het gemeentebestuur.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad geeft kaders mee aan het college van burgemeester en wethouders. Het college maakt vervolgens het beleid en voert dit uit. De raad controleert of dit gaat volgens de kaders die eerder zijn meegegeven, maar ook of het beleid in de praktijk wel voldoet aan de wensen van de inwoners.

Op www.steenwijkerland.kiest.nu.nl kunt u alle politieke partijen, hun kandidaatraadsleden en verkiezingsprogramma’s bekijken.