Kritiek op kosten Moespotvaart

Moespot - Het bevaarbaar maken van de Moespotvaart kost meer dan gepland en bewoners plaatsen kritische kanttekeningen. Zo spreekt bewoner G.P.J. van Smirren over een 'open eind financiering.'

De raad buigt zich dinsdag over een extra bijdrage van veertigduizend euro voor de saneringskosten van de Moespotvaart. In november 2012 heeft de raad besloten het tweede deel van de Moespotvaart bevaarbaar te maken. Hiervoor was zestigduizend euro beschikbaar. Ondanks bodemonderzoek bleek tijdens de werkzaamheden dat er sprake was van bodemvervuiling veroorzaakt door een wegenbouwbedrijf. De vervuiling ligt op een stuk grond dat eigendom is van de gemeente. Om bevaarbaarheid te kunnen realiseren zal in dat deel een grondsanering nodig zijn. De kosten hiervan zijn veertigduizend euro en zijn niet te verhalen op de vervuiler. Het bedrijf bestaat namelijk niet meer.
G.P.J. van Smirren vraagt zich af of er wel voldoende draagvlak in de buurt is voor het begaanbaar maken van de Moespotvaart. 'Op dit moment lopen er nog drie bezwaarschriften.' Hij vraagt zich af waarom het college nu al extra krediet vraagt om het puin van het wegenbouwbedrijf te ruimen. 'Omdat men op basis van het advies van de bezwarencommissie nog tot een besluit moet komen en het nog maar moet blijken in verband met de slechte onderbouwing van het plan of de omgevingsvergunning wel verleend kan worden. Als deelnemer aan de gehouden hoorzitting heb ik gegronde redenen om deze twijfels zo te uiten. Ook is er nog steeds niet voldoende draagvlak in het buurtschap voor het plan zoals de gemeente dit nu wil uitvoeren, velen hebben het gevoel dat de gemeente niet naar hen wil luisteren, aangaande alle problemen die er spelen rond de realisatie van dit plan, waarvan de kosten nu al rond de € 200.000 liggen en nog veel hoger zullen worden, aangezien de verontreiniging nog niet eens volledig in kaart gebracht is en de gemeente waarschijnlijk ook nog honderden meters  beschoeiing (€ 250 per meter) zal moeten financieren.'
Ook bewoner Arco Lassche is kritisch over de hoge kosten. 'Vorige week heeft de raadscommissie van de gemeente Steenwijkerland gesproken over het beschikbaar stellen van een extra krediet nog voor dat er één schop in de grond is gezet. Omdat er zo opeens een vervuiling aan het licht komt.'
Hij vervolgt: 'Het openmaken van dit laatste stuk kent een hardnekkige lobby bij onze bestuurders. Vanaf het begin zijn de raadsleden op het verkeerde been gezet met de vermelding dat het zou gaan om een historische turfroute.' Hij roemt PvdA-raadslid Trijn Jongman-Smit. Volgens hem is zij de enige die de vinger op de zere plek durft te leggen.  'Ze pleitte ervoor om de zoveelste overschrijding van 68% op dit luxe project niet uit te voeren. Luxe project? Ja, om een verdwaalde kanovaarder aan een ijsje te laten likken in de Moespot worden er forse investeringen gedaan.'
Volgens Lassche moet de gemeente hebben geweten dat er op die plek veel vuil is gestort. 'De hele bevolking van het land Veno weet dat daar in de jaren zestig alles maar in gestort is door bekende aannemers zoiets noem je geen tegenvaller, maar de ogen dicht houden voor feiten en je laten sturen door de lobby. Het is een resultaat van niet hebben willen luisteren naar bewoners.'