Burgemeester vindt de problematiek rond Alien geen doodlopende weg

Steenwijk - Burgemeester Marja van der Tas vindt dat het Alien van der Ende, exploitant van de coffeeshop in de Gasthuisstraat, ontbreekt aan het besef in welke positie zij verkeert.

Dat heeft ze de fractie van BGL laten weten, in antwoord op vragen van deze partij over de problematiek rond deze coffeeshop.

De BGL-fractie is van mening dat zo langzamerhand genoeg is tegemoet gekomen om een coffeeshop ordentelijk te runnen. 'Maar er zijn door ons, maar ook door diverse andere fracties regelmatig vragen gesteld over de overtredingen van de regels voor de coffeeshop. De conclusie dat de onderneemster niet van plan is zich aan de regels te houden, ligt voor de hand. Voor ons is duidelijk dat de deur van Alien definitief op slot moet', zo schreef de BLG in een brief aan burgemeester Marja van der Tas. Ze wilde van haar weten of ze ook vindt dat Alien van der Ende haar ruimtelijke kans en juridische mogelijkheden binnen het gedoogbeleid verkeerd inschat.

'Moeite met het hanteren van voorwaarden'

'Daarin is in mijn ogen geen sprake van', antwoordt Van der Tas. 'De gedoogvoorwaarden waaronder de coffeeshop valt zijn duidelijk beschreven en ook besproken met de exploitante. Het ontbreekt haar naar mijn mening aan het besef in welke positie zij verkeert. De stringente voorwaarden van de vergunning zijn om het woon- en leefklimaat te waarborgen. Die kunnen met een eenvoudige bedrijfsvoering worden nagekomen. Helaas is gebleken dat de exploitante moeite heeft met het hanteren van de gestelde voorwaarden.'

Geen doodlopende weg

Ook de conclusie van BGL dat deze kwestie van Alien een 'doodlopende' weg is wordt niet door Van der Tas gedeeld. 'Geen sprake van. De voorwaarden in de vergunning zijn verdeeld in drie categorieën: licht, medium en zwaar. Elke categorie kent een eigen handhavingtraject. We hebben de vergunning aangepast nadat bleek dat bepaalde overtredingen niet in verhouding stonden met de sancties die daarop stonden. Nu is bereikt dat de bescherming van het woon- en leefklimaat, met de aanwezigheid van een coffeeshop, beter op elkaar zijn afgestemd. De laatste stap van het handhavingtraject is sluiting van de coffeeshop, maar die stap is vooralsnog niet bereikt. Ik schuw niet de verantwoordelijkheid te nemen om handhavend op te treden en op te blijven treden als zich desondanks overtredingen voordoen. Maar dan wel volgens het handhavingtraject.'

Lees meer in het dossier Coffeeshop Alien