Zorggroep Oude en Nieuwe Land pareert Kamervragen

Steenwijk - Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft een uitgebreide brief gestuurd naar de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van Kamervragen van PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema over de organisatie.

Agema wilde meer weten over dure ‘zweverige managementcursussen, die worden verzorgd door het bureau Sezen, waar de vrouw van bestuurder Rutger van Soelen een bestuursfunctie vervult.’ Volgens Agema riekt dit naar schijn van belangenverstrengeling.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land zegt dat Sezen was ingeschakeld door de voorganger van de huidige bestuurder Rutger van Soelen, al voor 2009. Zijn vrouw is sinds 2011 verbonden aan Sezen en heeft een onbezoldigde klankbordrol. ‘Zij heeft een eigen carrière in de gezondheidszorg en is om die reden gevraagd. Er is al meteen bij aanvang hierover gesproken in de Raad van Toezicht van de Zorggroep om tot de conclusie te komen dat hier geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling. ’

‘Wij werken in alle openheid en in goede samenspraak met elkaar. Er is ook nooit een geheim van gemaakt. Het staat op de site van Sezen en in het profiel van mevrouw Van Soelen op Linkedin.’

Agema wilde ook weten of het klopt dat de organisatie een extern financieel manager van een dochteronderneming van Sezen 25.000 euro per maand inhuurde. 'Deze bood ondersteuning toen de afdeling zonder leidinggevende zat. Zijn inzet was dermate positief en effectief dat hij later nogmaals is ingehuurd.’ Daarnaast is een directielaag geschrapt. 'De vrijkomende middelen zijn ingezet voor meer handen aan het bed.'

Lees ook:
'Kamervragen over directeur Zorggroep Oude en Nieuwe Land'