CPB en CDA geven voorkeur aan D66 boven CU

Steenwijk - Vrijdag 11 april startten de eerste coalitieonderhandelingen in Steenwijkerland. Vijf partijen schoven aan: BGL, CPB, CDA, D66 en ChristenUnie.

Tijdens deze eerste onderhandelingen werd duidelijk dat de deelnemende partijen een voorkeur hadden voor een college met vier wethouders. Dat leek de ChristenUnie ook de beste keuze in de gegeven omstandigheden. Ook werden de partijen het eens dat het beter zou zijn om de onderhandelingen inhoudelijk verder te voeren met vier partijen dan met vijf.

Eensgezind

Na kort beraad bleek dat BGL, CPB, CDA en D66 eensgezind waren. Ze wilden graag verder onderhandelen zonder de ChristenUnie. Daar heeft de ChristenUnie zich bij neergelegd. De ChristenUnie heeft geadviseerd om een college te vormen bestaande uit een mix van ervaren en onervaren wethouders.

' Uit het persbericht van de informateur Herman Jansen op 29 maart bleek dat zo’n mix van nieuw en ervaring door de meeste partijen werd aanbevolen en als wenselijk werd gezien', aldus CU.

Geen ervaren wethouder

 De keuze van de vier partijen om nu een college te vormen zonder een ervaren wethouder uit de voorgaande periode in Steenwijkerland ziet de ChristenUnie als een risico.

Oppositiepartij

De ChristenUnie laat weten in de rol van oppositiepartij de nieuw gevormde coalitie nauwlettend te volgen en daar waar nodig en mogelijk de plannen positief te beïnvloeden.

Lees ook het dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Steenwijkerland.