Inwoners moeten huishoudelijke hulp zelf gaan betalen

Steenwijk - Inwoners van de gemeente Steenwijkerland moeten vanaf komend jaar de huishoudelijke hulp zelf betalen. De bijdrage van de gemeente vervalt.

Alleen mensen die dat niet kunnen betalen, een beperking hebben en niet kunnen terugvallen op familie, vrienden en bekenden, krijgen nog geld van de gemeente hiervoor. 

Bemiddelingsbureau wordt opgezet

De gemeente Steenwijkerland roept vanaf volgend jaar een bemiddelingsbureau in het leven voor inwoners die hulp willen of nodig hebben bij het dweilen, stofzuigen of wassen en strijken. Ook alphahulpen kunnen zich bij het op te richten bemiddelingsbureau melden. 

Het bureau bemiddelt tussen inwoners en schoonmaakondersteuners uit de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk, die nu nog in dienst zijn van de verschillende zorgaanbieders. Zo werd gisteravond bekend dat er honderden ontslagen vallen bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Grote impact

'Cliënten moeten zoveel mogelijk hun vertrouwde ondersteuner behouden. Minstens zo belangrijk is, dat huishoudelijke hulpen van de zorgaanbieders perspectief op werk houden. Ik realiseer me, dat deze verandering grote impact op hen heeft. Hun belangen hebben wel degelijk een grote rol gespeeld bij de afweging om tot dit besluit te komen', aldus wethouder Dieke Frantzen. Cliënten worden binnenkort via een brief persoonlijk door de gemeente geïnformeerd.

Het besluit om na 1 januari 2015 schoonmaakondersteuning niet meer te vergoeden, is genomen door het college van B&W. De gemeenteraad moet hierover nog een definitief besluit nemen.

Lees ook: Honderden ontslagen bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land