Petitie tegen ontslagronde in thuiszorg

Steenwijk - De SP in Steenwijkerland start op zaterdag 21 juni een handtekeningenactie tegen de meer dan 350 ontslagen van thuiszorgpersoneel in en rond Steenwijk.

Van 11.00 tot 14.00 uur staat de SP met een kraam in de stad, waar iedereen een handtekening kan zetten tegen dit massaontslag. Deze week kregen honderden werknemers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land te horen dat ze begin volgend jaar hun baan verliezen. In totaal zouden 363 banen verloren gaan bij deze zorginstelling. Het gaat om functies in de huishoudelijke hulp.

'Deze ontslaggolf is het resultaat van het dramatische bezuinigingsbeleid van dit kabinet. We hebben al eerder gezien dat de nu al laagstbetaalde mensen in de zorg, met name de huishoudelijke hulp, ontslagen wordt om daarna tegen lager loon weer elders werk te moeten vinden. We vinden dit een grof schandaal, temeer daar de bestuurders en managers in de top van thuiszorginstellingen schromelijk veel verdienen en er nooit in salaris op achteruitgaan, laat staan massaal ontslagen worden', aldus SP-bestuurslid Petra van Rosmalen.

Lees ook: Inwoners moeten huishoudelijke hulp zelf gaan betalen