Reportage: Medewerkers Zorggroep protesteren bij gemeenteraad

Steenwijk - Een kleine honderd medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land kwamen dinsdagavond naar het gemeentehuis, om te protesteren tegen hun ontslag.

Ruim 360 werknemers in de huishoudelijke hulp kregen vorige week te horen dat zij per 1 januari volgend jaar hun baan kwijt zijn.

Wethouder onder vuur

Wethouder Dieke Frantzen kreeg het zwaar te verduren. Met name de oppositiepartijen PvdA en VVD legden haar het vuur na aan de schenen. Zij verweerde zich door te stellen dat de gemeente niets aan dit ontslag kan veranderen. ‘Het ontslag is aangezegd door hun werkgever, Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De beslissing om mensen te ontslaan, is geen beslissing van de gemeente.'

De SP Steenwijkerland startte afgelopen zaterdag een handtekeningenactie om de gedupeerde thuiszorgmedewerkers te steunen. ‘In drie uur tijd hebben we 750 handtekeningen verzameld’, aldus Henk Klaster, voorzitter van SP Steenwijkerland, die de lijst dinsdagavond aan wethouder Frantzen overhandigde.

Vakbonden bang voor groot zwartwerk-circuit

Frantzen zei het te betreuren dat er grote onrust is ontstaan bij zowel de medewerkers als de cliënten, die bang zijn voor wat er over een half jaar gaat gebeuren. 'We hebben onderhandeld over de tarieven en een compromis bereikt. Wij vinden het jammer dat ontslag noodzakelijk bleek voor de Zorggroep.'

De twee aanwezige vakbonden, AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak, vonden dat het allemaal veel te snel gaat. 'Wij snappen ook wel dat er bezuinigd moet worden, maar deze mensen verdienen het om fatsoenlijk te begeleid te worden naar ander werk', zei Karin Kasper van CNV Publieke Zaak. 'En dat lukt niet binnen zes maanden. Wij zijn bang dat er een groot zwartwerk-circuit ontstaat, met mensen die geen enkele bescherming genieten.'

Vakbond vraagt overgangsjaar

Haar concrete voorstel is om het ontslag niet onmiddellijk, maar pas per 1 oktober aan te vragen, zodat er niemand op 1 januari al op straat staat. ‘Dat kost geld, maar hiervoor is bij de gemeente geld beschikbaar én er is sprake van een overgangsjaar. Wij vragen van de gemeente om op deze manier een steentje bij te dragen, want de Zorggroep heeft te weinig reserves om deze kosten alleen op te hoesten.’

De medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land verzamelden zich voor aanvang van de raadsvergadering buiten voor de entree en huppelden in afvalzakken richting de deur, bij wijze van ludieke actie. ‘Wij voelen ons bij het vuil gezet.’

'Onomkeerbare situatie'

PvdA en VVD trokken fel van leer tegen de wethouder. Zij vinden het onbegrijpelijk dat het ontslag zo snel is aangevraagd. In september wordt opnieuw over dit onderwerp gesproken door de raad, ‘maar dan zitten we al in een onomkeerbare situatie’.

Het nieuwe college wil de huishoudelijke zorg op een andere manier regelen: in de vorm van een algemene voorziening met een bemiddelingspunt, waar zowel cliënt als werknemer (als ZZP'er) zich kan melden. Frantzen: ‘Wij denken op die manier goede zorg te kunnen bieden, werkgelegenheid te behouden voor de medewerkers, zonder overbodige bureaucratie.’ Hoe die algemene voorziening er uit gaat zien, kon zij nog niet zeggen.

Lees ook: Inwoners moeten huishoudelijke hulp zelf gaan betalen