Groen licht voor uitbreiding spoorknooppunt Zwolle-Herfte

Zwolle / regio - Het spoorknooppunt Zwolle-Herfte wordt van twee naar vier sporen uitgebreid. Dat hebben de Drentse staten vandaag besloten. De uitbreiding heeft gevolgen voor de spoorlijnen naar Meppel en Emmen.

Met de uitbreiding ontstaat een vrije kruising en hebben de treinen tussen Zwolle en Emmen geen hinder meer van de treinen tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen.

Zes miljoen euro

Eind 2013 hebben de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu en de gedeputeerden Verkeer & Vervoer van de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe een besluit genomen over de gewenste verbetering van het spoorknooppunt Zwolle, inclusief de aansluiting bij Herfte. Dit alles onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

De Drentse Staten stellen voor de uitvoering 6 miljoen euro beschikbaar.