Concept Verordeningen ligt vanaf 16 juli ter inzage

Steenwijk - Het college van B&W heeft ingestemd met de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015 en de concept Verordening Jeugdhulp Steenwijkerland.

De concept Verordeningen liggen voor alle inwoners ter inzage van 16 juli tot en met 12 augustus 2014.

Procedure goed doorlopen

Wethouder Dieke Frantzen: ‘De concept Verordeningen zijn nog niet vastgesteld door de gemeenteraad en liggen vanaf 16 juli ter inzage. Het college vindt het heel belangrijk dat deze mogelijkheid wordt geboden aan de inwoners van Steenwijkerland. Want voor de mensen die zorg nodig hebben moeten we de procedure, ondanks de tijdsdruk en wettelijke verplichting, heel goed doorlopen. Ik kan dan ook niet genoeg benadrukken dat het college heel veel waarde hecht aan de visie van onder meer de Wmo-raad, zorginstellingen en cliënten op deze verordeningen. ‘