Steenwijkerland bereidt zich voor op nieuwe WMO

Steenwijk - De Eerste Kamer nam dinsdag de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) aan. Dat betekent dat de wettelijke basis voor de grote overheveling van sociale taken naar gemeenten gereed is.

Deze wetten brengen voor veel mensen grote veranderingen met zich mee. 'We gaan nu op volle kracht verder met de voorbereidingen op de nieuwe taken', reageert wethouder Dieke Frantzen. 'Nu de wet vaststaat, kunnen we samen met onze partners (aanbieders, verzekeraars, cliëntenorganisaties) verder werken aan een succesvolle start in 2015.'

Zware bezuinigingen

Mensen zullen vanaf 2015 merken dat er een zware bezuinigingopgave vast zit aan de WMO: van € 740 miljoen in 2015 oplopend naar € 1,2 miljard in 2018. Mensen zullen meer zelf moeten organiseren of doen, immers de groep mensen die hulp krijgt, wordt kleiner of krijgt minder uren hulp. De gemeente gaat anders dan voorheen werken in de uitvoering. Zo is het de bedoeling van de huishoudelijke hulp een algemene voorziening te maken. ‘We zien dat als de beste oplossing: voor iedereen toegankelijk, en geen indicatie meer nodig.’

Miljoenen om leed van ontslagen te beperken

Op 1 januari houdt het contract met Zorggroep Oude en Nieuwe land op. Daarop vooruitlopend heeft de zorggroep vorige maand honderden huishoudelijke hulpen ontslagen. Staatssecretaris Van Rijn gaf deze week aan 75 miljoen extra uit te willen trekken om het leed enigszins te beperken. ‘Dat kan verzachten op de korte termijn, maar is geen structurele oplossing’, aldus Frantzen.

Naast de nieuwe WMO stemde de Eerste Kamer eerder al in met de Jeugdwet en de Participatiewet.

Lees ook:
Inwoners moeten huishoudelijke hulp zelf gaan betalen
Wmo-beleid vraagt zeldredzaamheid van inwoners