Meer ‘hoempers’ dankzij nieuw moeras

Giethoorn - Het gaat goed met de roerdomp in De Wieden. Beheerder Bea Claessens schrijft dat succes toe aan de nieuwe moerasgebieden die Natuurmonumenten de afgelopen jaren realiseerde.

“Een of twee jaar na oplevering zie je dat de vogels een gebied ontdekken. Dat is prachtig om te zien”, aldus Claessens.

Voormalige landbouwgrond kreeg de afgelopen jaren op een aantal plekken een natuurbestemming. Grote projecten zijn wat dat betreft ’t Klooster en de Beulakerpolder bij Giethoorn, het groen kruispunt bij Beukers en een locatie bij Muggenbeet. “Wij realiseerden daar moerassen voor de roerdomp en de bruine kiekendief. Volgens Natura2000 moeten wij ons voor die vogelsoorten extra inspannen. We zijn er nog niet, maar dankzij deze projecten zitten we zeker op de goede weg. Onze aanpak werkt.”

 ‘Hoemp-geluiden’ van de roerdomp

Want volgens Claessens was het de afgelopen periode genieten van de ‘hoemp-geluiden’ van de roerdomp. “Die vogel maakt echt een bizar geluid. En dan heb je nog onderscheid tussen één hoempers, twee hoempers en drie hoempers. Je kon ze overal in ons gebied horen”, zegt Claessens. Minder succesvol tot op heden was het gebied Wink, in de buurt van de Zomerdijk richting Meppel. “Dat gebied hebben we in 2012 ingericht als moeras, maar tot op heden bleef het te droog. Probleem is dat het water afzijgt naar het Meppelerdiep. We hebben nu toestemming van het waterschap voor het plaatsen van een molen. Die moet zorgen dat het waterpeil tien tot twintig centimeter hoger komt.”

Polder Giethoorn staat al langer op de nominatie

Ook even verderop bij Doosje en in Polder Giethoorn wil Natuurmonumenten aan de slag. Daarvoor komt in principe budget van de provincie Overijssel . “Polder Giethoorn staat al langer op de nominatie. Wij hopen dat de inrichting daar volgend jaar kan plaatsvinden. Ook langs de Zomerdijk – bij Doosje – gaan we meer moeras realiseren. Hier slaan we twee vliegen in één klap:  moeras houdt  water vast en dit werkt als een buffer voor de zeldzame trilvenen verderop. En die moerassen trekken bovendien beschermde vogelsoorten als roerdomp en kiekendief aan.”