Extra voorbereidingstijd voor huishoudelijke hulpen

Steenwijk- Het college van B & W gaat de raad voorstellen akkoord te gaan met het verzetten van de startdatum van het bemiddelingsbureau voor inwoners die huishoudelijke hulp willen.

In plaats van januari 2015 wil het college in maart 2015 beginnen met het bemiddelingsbureau. Door de startdatum te verzetten krijgen zorgaanbieders meer tijd hun medewerkers zorgvuldig voor te bereiden op de nieuwe situatie. Voor inwoners die huishoudelijke hulp krijgen, betekent dit dat de huidige regeling nog twee maanden langer doorloopt.

Nieuwe datum

Op verzoek van de grootste zorgaanbieder in de gemeenten – Zorggroep Oude en Nieuwe Land – zijn de gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland en Urk bereid de startdatum van het bemiddelingsbureau te verplaatsen van 1 januari 2015 naar 1 maart 2015. Hierdoor krijgen de zorgaanbieders meer tijd hun medewerkers goed voor te bereiden op de nieuwe situatie. Het gaat om 363 medewerkers, die nu per 1 maart 2015 ontslag krijgen en als zzp'er verder moeten.

Koppelen

In de nieuwe situatie koppelt een bemiddelingsbureau de vragen van inwoners aan schoonmaakondersteuners. Voor bemiddeling via het bureau is geen indicatie van de gemeente nodig. Inwoners betalen de hulp rechtstreeks in plaats van via een eigen bijdrage. Als blijkt dat mensen een beperking hebben én de hulp niet kunnen betalen, kunnen zij een beroep doen op de compensatieregeling.

Zorgvuldig

Door het verzetten van de startdatum, hebben de aanbieders twee maanden extra om medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen en hen erop voor te bereiden dat inwoners niet langer bij de zorggroep ondersteuning vragen maar bij het bemiddelingsbureau. Voor de gemeenten betekent dit een tijdelijke extra financiële investering. Wethouder Dieke Frantzen: ‘We willen een zorgvuldig proces doorlopen en recht doen aan de belangen van alle betrokkenen. We realiseren ons terdege dat deze verandering op iedereen een grote impact heeft. Ook op de medewerkers van de zorgaanbieders. Daarom deze extra tijd om hen de gelegenheid te bieden zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Voor hen blijft er perspectief op werk en dat is belangrijk.’

Huidige contracten lopen af

Er zijn meerdere aanleidingen voor de veranderingen. Zo loopt de overeenkomst ‘Uitvoering huishoudelijke zorg’ van rechtswege af op 31 december 2014, wijzigt de Wmo per 2015, bezuinigt het Rijk en stijgen de tarieven van huishoudelijke hulp. Wethouder Dieke Franzten: ‘In maart 2014 heeft het college van B&W daarom de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om te onderzoeken of we de huishoudelijke zorg vanaf 2015 op een andere manier vorm kunnen geven, bijvoorbeeld via een bemiddelingsbureau. Zo kunnen we er blijvend zijn voor wie dat echt nodig heeft. Dat krijgt nu vorm. En nogmaals: de gemeente blijft een vangnet bieden aan inwoners die de ondersteuning niet zelf kunnen betalen.’

De gemeenteraad neemt in september een besluit over het voorstel.