B&W wil thuiszorggeld gebruiken voor sluitende begroting

Steenwijk – De gemeente Steenwijkerland lijkt af te stevenen op een ondertoezichtstelling van de provincie als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen.

Om de begroting sluitend te krijgen, wil het college van B&W zijn toevlucht nemen tot gelden die van oorsprong een andere bestemming hadden. Dat liet wethouder Dieke Frantzen dinsdagavond weten tijdens de raadsvergadering.

Geoormerkt geld voor 2015 en 2016

Het onderwerp kwam bij voorstel Hulp bij het Huishouden ter sprake toen werd aangegeven dat er voldoende geld is voor een overgangsjaar. PvdA, VVD en ChristenUnie vroegen de wethouder deze avond geen besluit te nemen over voortzetting van de huidige werkwijze huishoudelijke hulp tot uiterlijk 1 juli 2015 voor de huidige cliënten. ‘Er is 1,3 miljoen beschikbaar voor een overgangsjaar, geoormerkt geld voor 2015 en 2016. Bovendien is de kans heel erg groot dat een deel van de zogeheten Van Rijn-gelden onze kant op komen en is er sprake van een totaal andere situatie. Dan moet de wethouder weer met een gewijzigd voorstel komen. Beter even daarop wachten’, was de strekking van de betogen van Bertine Kuperus (VVD), Trijn Jongman (PvdA) en Marcel Scheringa (ChristenUnie).

Toen moest Frantzen wel bekennen dat de raad voor de volgende begrotingsvergadering (over twee weken) een college-voorstel tegemoet kan zien om juist dit geld anders te willen inzetten: noodzakelijk om de begroting sluitend te kunnen krijgen.

1 juli volgend jaar

Frantzen hield vast aan haar eerder ingenomen standpunt dat van groot belang is nu dit scenario 4 vast te stellen. Daarin verandert er voor de huidige cliënten niets tot 1 juli volgend jaar. Ook betekent scenario 4 inwerkingtreding van de algemene voorziening hulp bij het huishouden en de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden per 1 maart 2015 voor nieuwe cliënten.

BGL, CPB, D66 (uitgezonderd Jan-Willem van Dalen) en CDA kwamen gisteravond met een amendement (een wijziging in het college-voorstel). Volgens dit voorstel legt het college de raad een nieuw besluit voor met daarin een aangepast scenario als blijkt dat de zogenoemde Van Rijn-gelden worden toegekend.

Amendement aangenomen

Met 15 stemmen voor en elf tegen werd dit gewijzigde voorstel aangenomen door de raad. Ook werd ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van €40.000,-- voor het onderzoek naar de opzet en de ontwikkeling van een

zorgcoöperatie. De meerderheid verklaarde zich bereid een bedrag van € 360.000,-- te reserveren voor de ondersteuning bij het opzetten van een zorgcoöperatie.

Het amendement van PvdA, VVD en ChristenUnie om in te stemmen met een overgangsperiode van een jaar voor de huidige cliënten haalde het niet.

‘We zijn duidelijk nog niet uitgesproken over dit onderwerp’, concludeerde burgemeester Marja van der Tas na afloop.

Toespraak FNV voorzitter

Voorafgaand aan de raadsvergadering hadden zich vele thuiszorgmedewerksters, onvermoeid na negen weken actievoeren, buiten verzameld. Er was hoog bezoek vanuit de vakbond: FNV voorzitter Ton Heerts sprak de huishoudelijke medewerkers toe:  Hij noemde Deventer als voorbeeld van hoe het ook kan, waar een massa-ontslag is teruggetrokken. Hij sprak van doorgeschoten bezuinigingen van het kabinet, die gemeenteraden niet moeten accepteren.

Ook lieten thuiszorgmedewerksters van zich horen in de inspreektijd, waarin onder andere werd aangegeven hoe waardevol zij voor hun cliënten zijn en zij noemden het belang van een volwaardige baan, met de bijbehorende rechten.