Albert Strijker wint strijd om voorzitterschap d'Olde Veste'54

Steenwijk - Jan Broer is vrijdagavond tijdens een algemene ledenvergadering weggestemd als voorzitter van voetbalvereniging d'Olde Veste'54. Het voorzitterschap wordt overgenomen door Albert Strijker, die als tegenkandidaat werd voorgedragen.

Broer gaf eerder al te kennen periodiek af treden en zich herkiesbaar te stellen. De stemming, die het lot besliste van het voorzitterschap van Broer, was duidelijk: 69 stemmen voor Albert Strijker en 58 voor Jan Broer.

'Geluiden van onvrede'

Strijker stelde zich verkiesbaar, omdat hij bemerkte dat er 'geluiden van onvrede' waren. 'd'Olde Veste'54 is één grote familie. Er waren signalen dat het Olde Veste-gevoel afgleed. Wat dat gevoel is? Dat is moeilijk te zeggen. Je kunt dan je kop in het zand steken, of je nek uitsteken. Dit was het moment om me verkiesbaar te stellen. Het is tijd voor een frisse wind.' Inhoudelijk laat Strijker zich niet uit over zijn voorganger. 'De mensen Jan Broer en Albert Strijker zijn gewoon heel verschillend.'

Strijker staat te popelen om aan de slag te gaan. 'Ik ga allereerst overleg voeren met het hoofdbestuur. We gaan verder met het beleidsplan, dat ooit is afgesproken. De vereniging is één. Alle groepen hebben belang.'

Monique de Jong nieuwe secreraris

Monique de Jong werd gekozen tot secretaris. Zij neemt de functie over van Albert Houwer, die zijn lot heeft verbonden aan die van Jan Broer. Penningmeester Gerhard van der Ploeg was statutair aftredend. Zijn functie wordt overgenomen door Rob Stam. Verder in het bestuur zit vice-voorzitter Alfred Peterson en algemeen bestuurslid Teun Grasmeijer.

Frans en Gerhard lid van verdienste

Frans (De Katte) Lugtmeijer werd benoemd tot lid van verdienste. Hij is één van de voetballers van het eerste uur en als keeper stond hij bekend om zijn katachtige bewegingen om ballen tegen te houden. Al vele jaren is Frans vrijwilliger binnen de vereniging. De 76-jarige Frans trainde tot twee jaar geleden altijd mee en is nu nog actief als steward als het eerste team thuis speelt en dinsdags doet hij samen met anderen van de '55+ groep' diverse klussen op de accommodatie.

Ook de afscheid nemende penningmeester Gerhard van der Ploeg werd benoemd tot lid van verdienste. Hij was negen jaar penningmeester en heeft ander vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht.