Steenwijkerland krijgt extra bijdrage Rijk voor huishoudelijke hulp

Steenwijk - Het Ministerie van VWS heeft een extra toelage beschikbaar gesteld voor de voorziening huishoudelijke hulp in Steenwijkerland. Zo bevestigt wethouder Dieke Frantzen.

De toelage bedraagt 1,65 miljoen euro en is bedoeld voor het behoud van werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen. Het college van B&W van Steenwijkerland is hierover op 17 november 2014 per brief geïnformeerd.

De 1,65 miljoen euro is bedoeld voor de jaren 2015 en 2016 en is toegekend nadat hiervoor een aanvraag was ingediend. De gemeenteraad neemt het besluit over de besteding van de extra middelen voor de huishoudelijke hulp. Het college van B&W komt hierover binnenkort met een voorstel.

Het college gaat dinsdagmorgen bekijken wat dit voor gevolgen heeft.