Vakbonden tekenen Sociaal Plan voor huishoudelijke hulpen

Steenwijk / Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft de ontslagaanvragen voor 290 medewerkers ingetrokken. De vakbonden Abvakabo, CNV, CGMV en RMU tekenen het Sociaal Plan van de zorgorganisatie.

De achterbanraadpleging van FBZ en NU’91 loopt nog.  ‘Dit betekent dat wij, zoals is afgesproken, zojuist de lopende ontslagaanvraag voor in totaal 290 medewerkers huishoudelijke verzorging in Steenwijkerland, Noordoostpolder en op Urk hebben ingetrokken bij het UWV’, aldus Frank Kodden, bestuurder van de zorgorganisatie.

Dat zegde hij afgelopen donderdag al toe, na het gesprek met Dieke Frantzen, wethouder van Steenwijkerland. De zorgmedewerkers bezetten toen het gemeentehuis, omdat ze eisten dat de zogenaamde Van Rijn-gelden ook daadwerkelijk naar de zorg moet gaat. Dat zegde de wethouder na overleg met Kodden toe.

Gisteravond hebben de leden van de eerstgenoemde vier vakbonden, gedurende een gezamenlijke achterbanraadpleging in Emmeloord, een positief advies uitgebracht over het voorliggende Sociaal Plan ZONL. Vanmorgen ontving ZONL hiervan een schriftelijke bevestiging.

Bewondering

De Zorggroep is blij met deze uitkomst. ‘Onze collega’s huishoudelijke verzorging hebben lange tijd in onzekerheid gezeten en samen met de vakbonden gestreden voor behoud van hun baan. Ik heb bewondering voor hun gedrevenheid en doorzettingsvermogen de afgelopen maanden en dit succes komt dan ook grotendeels hen toe’, aldus de bestuurder.

‘Zachte landing’

De acties van de bonden en de medewerkers, alle media-aandacht en de intensieve gesprekken met de gemeenten hebben voor Staatssecretaris van Rijn van VWS aanleiding gevormd een ‘zachte landing’ mogelijk te maken in de vorm van de zogenaamde Van Rijn-gelden. Met de toegekende Van Rijn-gelden geven de gemeenten ZONL tot en met 2016 de tijd om de medewerkers die in loondienst zijn te begeleiden naar ander werk. De dienst huishoudelijke verzorging zal uiteindelijk in de huidige vorm wel stoppen en overgaan in een algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning.

Behoud werkgelegenheid

Door de extra Van Rijn-gelden is behoud van werkgelegenheid mogelijk. ‘Wij hebben met de gemeenten hiervoor een gezamenlijke inspanningsverplichting. Belangrijk is nu snel concreet te hebben hoe de nieuwe situatie en de langere overbruggingsperiode naar de algemene voorziening er uitziet binnen de financiële kaders en passend bij de vraag naar huishoudelijke hulp.’