Omwonenden vangen bot in zaak coffeeshop

Steenwijk - De bestuursrechter in Zwolle heeft woensdag de beroepen van omwonenden van de Gasthuisstraat in Steenwijk ongegrond verklaard.

De omwonenden zijn de overlast die door coffeeshop Alien zou worden veroorzaakt meer dan zat en wilden dat de tent wordt gesloten. De omwonenden stelden dat de overlast sinds het verlenen van de exploitatievergunning op 12 november 2012 is verergerd. Ze hebben te kampen met hangjongeren, parkeerproblemen, geur- en geluidsoverlast. Verder stellen de omwonenden dat de coffeeshop zich niet aan de regels houdt. In hun ogen had de gemeente er om die reden eerder al voor moeten kiezen om de tent te sluiten, in plaats van een gewijzigde exploitatievergunning te verlenen.

Voor de gemeente was een intrekking van de vergunning echter een brug te ver. De advocaat van de gemeente Steenwijkerland stelde dat sinds de wijziging het aantal klachten niet significant is toegenomen. Daarnaast zou nu veel strenger worden gecontroleerd op overtredingen.

De rechter besliste niet over het verzoek tot sluiting. 'Dit betreft een handhavingsbesluit, welke thans niet aan de orde is.’ De rechter oordeelde wel dat uit de stukken niet is gebleken dat de gestelde overlast een dermate omvang heeft, dat de gemeente de exploitatievergunning niet had mogen wijzigen. De rechter woog hierin mee dat het pand, waarop een horecabestemming rust, in het centrum ligt waardoor enig overlast te verwachten valt. Daarnaast noemde de rechter de beperking van de openingstijden in het voordeel van eisers, omdat hierdoor de ondervonden overlast wordt beperkt. De aangehaalde overtredingen over het gebruik van de achterdeur van de coffeeshop zijn inmiddels achterhaald zijn, omdat de coffeeshop is verhuisd naar het naastgelegen pand dat geen achterdeur heeft. De deur tussen de twee panden is dichtgemetseld. Voor deze nieuwe locatie heeft de gemeente een vergunning verleend voor een periode van twee jaren.

Lees meer in het dossier over Coffeeshop Alien.