Burgeronderneming moet breedband in buitengebied mogelijk maken

Steenwijk - Niet de gemeente, maar inwoners en ondernemers kunnen met initiatieven komen voor de realisatie van breedband in het Steenwijkerlandse buitengebied.

Het college van B&W streeft met deze aanpak naar een ‘burgeronderneming’ die eigenaar wordt van het netwerk. Verantwoordelijk wethouder Wim Brus: ‘Het slagen van dit project staat en valt met lokale betrokkenheid. Als college willen we ruimte geven aan burgerinitiatieven om met elkaar breedband in het buitengebied mogelijk te maken.’
'Snel internet is de toekomst', zei Brus. 'Of het nu glasvezel is of iets anders: dat is aan de corporatie. Mocht het gaan lukken en gaan alle seinen op groen, dan moet het in 2016, 2017 uitgerold kunnen worden.'

Verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden

De afgelopen jaren zijn er al de nodige onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden van het realiseren van een breedbandnetwerk. Op basis van deze kennis en de ervaringen van dergelijke projecten elders in het land, blijkt een aanpak waarbij de inzet van inwoners het uitgangspunt is, het meest succesvol.
De provincie heeft voor deze werkwijze subsidie beschikbaar. Centraal in de aanpak staat een ‘burgeronderneming’ die eigenaar van het netwerk wordt en de diensten levert. Wethouder Wim Brus: ‘Onze rol als gemeente is die van het ondersteunen van bewonersinitiatieven in het opzetten van organisaties die breedbandnetwerken kunnen aanleggen, exploiteren en beheren. De steun van de provincie Overijssel is voor ons essentieel. Hiervoor is het nodig dat minimaal zes van de 10 adressen in het buitengebied op het breedbandnetwerk worden aangesloten.’

Brede informatieronde

De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt. Onderdeel hiervan is een brede informatieronde om inwoners te informeren over de mogelijkheden en een inventarisatie van de behoefte om aan te sluiten.