Rendo krijgt boete van 1,6 miljoen euro

Regio - Rendo krijgt een boete opgelegd van 1,6 miljoen euro. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken binnen de bedrijven en stuitte op meerdere overtredingen.

De boete van ACM heeft betrekking op een tweetal administratieve overtredingen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in de periode 2010 tot en met 2012.

'Rendo voldeed volgens ACM op zeker moment in deze periode niet aan bepaalde financiële ratio’s en zou hebben nagelaten ACM tijdig daarover te informeren en een herstelplan in te dienen. Daarnaast zou Rendo volgens ACM haar taak om de geschiktheid van de meetinrichting van Stramproy Green Electricity (centrale Steenwijk) vast te stellen niet goed en/of onvolledig hebben uitgevoerd', vertelt directeur Eddy Veenstra.

Het onderzoek werd uitgevoerd ten tijde van de fraude waarvan Rendo en Rendo Beheer in de periode 2010 tot en met 2012 het slachtoffer zijn geweest. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft ACM eind 2014 besloten Rendo de boete op te leggen, Rendo Beheer is daarentegen geen boete opgelegd.

Rendo vindt dat de boete ten onrechte is opgelegd en betwist de door ACM vermeende overtredingen. Daarnaast acht Rendo de hoogte van de boete buiten alle proportie.

Rendo maakt bezwaar

Rendo zal daarom haar wettelijke mogelijkheden benutten om bezwaar en/of beroep in te stellen. 'Rendo betwist beide overtredingen', aldus Veenstra. 'Zij wijst daarnaast op de omvangrijke fraude door voormalige bestuurders (tegen wie diverse rechtszaken lopen) waarvan zij in de afgelopen periode het slachtoffer is geweest. Rendo is hoe dan ook van oordeel dat een boete van de omvang die thans is opgelegd buitensporig is en ten koste gaat van de activiteiten in haar werkgebied en daarmee van haar klanten in de regio. Rendo zal daarom bezwaar en/of beroep aantekenen tegen de boete.'