Overgang zorg kent nog veel onduidelijkheden

Steenwijk – De Van Rijn-gelden (1,65 miljoen euro) gaan naar de 290 zorgmedewerkers huishoudelijke verzorging van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, die daardoor tot 1 januari 2017 in dienst kunnen blijven. Toch verandert de zorg al per 1 maart.

Er komen een algemene voorziening en een bemiddelingsbureau, waarover volgens veel raadsleden nog veel onduidelijkheid is.
Dat bleek uit de politieke markt afgelopen dinsdag. Liesbeth Schoenman nam gebruik van het spreekrecht. Zij is mantelzorger van haar 96-jarige moeder. ‘Mijn moeder heeft nachtelijke verzorging nodig. De schrik was groot toen ik las hoe het straks allemaal geregeld moet worden. Blijvende hulp is geen luxe of een plicht, maar het is nodig. Behoud de geïndiceerde hulp via WMO en zorg voor een zorgloket.'

Vermogen

De raadsleden zijn nog niet tevreden over de invulling. ‘Over anderhalve maand gaat de wijziging in. Hoe zit het met de compensatieregeling?’, vraagt Jacqueline Willemsen (CPB), die maandelijks op de hoogte wil worden gehouden. Marcel Scheringa (ChristenUnie): ‘Het is nog niet duidelijk hoe het bemiddelingsbureau gaat werken en hoe het met de compensatie zit. Het is prima dat er naar het inkomen wordt gekeken en niet naar vermogen, want vaak zit het vermogen in de waarde van de eigen woning. Maar wat als er voldoende op de spaarrekening staat?’

Onderzoek

Bettine Kuperus (VVD) wijst op de uitspraak van een rechter een maand geleden. ‘Een gemeente mag niet zomaar een algemene voorziening instellen zonder dat er onderzoek is geweest. Er moet dus een onderzoek komen, anders volgen er rechtszaken tegen ons.’ Ze dreigt met een amendement komende raadsvergadering over twee weken. Theo Versteeg (D66) wil die twee weken benutten om zich meer te verdiepen in de compensatieregeling. ‘Het vermogensverhaal is een interessante.’ Ook Antje Doorenspleet (BuitenGewoon Leefbaar) en Femedith Kersjes (CDA) willen graag voor de raadsvergadering meer informatie. Trijn Jongman (PvdA) zit met het probleem dat de Zorggroep nog werkgever blijft, maar dat het werk straks via het bemiddelingsbureau gaat. ‘En een vrouw van 96, zoals de moeder Liesbeth Schoenman, wordt werkgever.’

Voorwaarde

Wethouder Dieke Frantzen geeft aan dat een algemene voorziening een voorwaarde is om de Van Rijn-gelden te bestemmen. ‘Het bemiddelingsbureau gaat twee weken voor 1 maart in de lucht. Mensen, die nu zorg hebben, hoeven daar niet naar toe , maar krijgen een nieuw contract. Het bureau is er alleen voor nieuwe aanvragen.’ Over de compensatieregeling zegt ze: ‘Iedereen heeft recht op zorg. Ook voor degene die het niet kan betalen.'