College wil eenmalig investeren in Wifi

Steenwijk / Giethoorn – Het college van burgemeester en wethouders is bereid om eenmalig te investeren in een pilot voor een gratis Wifi-netwerk. Ze gaat bij ondernemersverenigingen verkennen of er bereidheid is om bij te dragen.

Het college heeft een onderzoek naar een gratis Wifi-netwerk laten uitvoeren. Aanleiding is de motie op 1 juli vorig jaar, ingediend door D66, de VVD en de CPB-fractie. Zij wensten een onderzoek naar de voor- en nadelen en naar de voorwaarden.
Het onderzoek is uitgevoerd door Glasvezel Gemeente. ‘Een open gratis Wifi-netwerk biedt zeer veel voordelen. Voor de inwoners en toeristen biedt het meerwaarde. Online zijn is verworden tot een eerste levensbehoefte. Mensen zijn constant online, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het is zelfs zo dat een plaats, waar geen Wifi is, wordt gemeden.’

Bindmiddel

Bovendien is gratis Wifi volgens het onderzoek een sociaal bindmiddel. Met name voor de jongeren. ‘Het helpt om jongeren te laten blijven participeren in de lokale gemeenschap. ’ Ook verbetert Wifi het vestigingsklimaat. ‘Een goede, snelle infrastructuur draagt bij aan een goed  vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers.’

Nadelen

Er zijn dus talloze voordelen. Er zijn echter ook nadelen. ‘Gratis Wifi is nooit gratis. De kosten voor zowel de investering als voor de exploitatie moet worden betaald. Dit kan vanuit de gemeentelijke bijdragen, maar een samenwerkingsverband met lokale ondernemers is zeker een optie.’ 

Kosten

Het toeristische Giethoorn is daarbij het meest voor de hand liggende gebied voor een pilot. Een ander nadeel is de grootte van het gebied, zoals Giethoorn en dat brengt ook meer kosten met zich mee. Zo kost een investering in een eenvoudig systeem voor stad Steenwijk 14.000 euro, voor Vollenhove 15.400 euro, maar voor Giethoorn door de uitgestrektheid 74.200 euro. Ook de exploitatie is naar verhouding duurder. Ook moet er duidelijkheid zijn over wie de opdrachtgever is en wie de eigenaar van het netwerk gaat worden.

Bereidheid

Het college is bereid om eenmalig een investering te doen, maar wil de kosten echter niet alleen dragen. ‘De hoogte van de investering zal mede afhankelijk zijn van de bereidheid van ondernemers uit het gebied om bij te dragen aan de exploitatie van een dergelijk netwerk.’ Het college gaat bij de ondernemersverenigingen polsen of er bereidheid is.

Acties

Stichting Steenwijk Vestingstad heeft eerder de wens uitgesproken om een open Wifi-netwerk in de binnenstad in te voeren. Hierdoor kunnen winkeliers hun acties en aanbiedingen via de app aan het winkelend publiek bekend maken.