Beulakerweg is uit beeld voor nieuwe school Giethoorn

Giethoorn - De Beulakerweg (tussen nr. 125 en 127) in Giethoorn is niet meer in beeld als locatie voor de nieuw te realiseren centrale onderwijsvoorziening.

Deze voorziening moet plaats bieden aan de voorgenomen fusie tussen de Noorderschool en Zuiderbasisschool. Het college heeft besloten om hiervoor de bestemmingsplanprocedure af te breken.

Wethouder Dieke Frantzen: ‘In de eerste plaats hebben we voor een bestemmingsplanprocedure de medewerking van de provincie Overijssel nodig. Die heeft op grond van landschappelijke en stedenbouwkundige argumenten aangegeven een onderwijsvoorziening op deze locatie niet wenselijk te vinden. Daarnaast is het lastig om volgens de zogenoemde SER-ladder (ladder van duurzame verstedelijking) aan te tonen dat een centrale onderwijsvoorziening op deze locatie gewenst is.’

Het schoolbestuur, Plaatselijk Belang en de gemeenteraad zijn geïnformeerd over het niet doorgaan van de locatie aan de Beulakerweg.

Dieke Frantzen: ‘Zowel het college en de Stichting Op Kop vinden het erg jammer dat de geplande locatie niet door kan gaan. Uiteraard blijven wij met het schoolbestuur in gesprek en gaan we gezamenlijk op zoek naar een nieuwe locatie voor een centrale onderwijsvoorziening die aan ieders wensen kan voldoen.’