Kamervragen over verhuurderheffing voor koloniehuizen

Wilhelminaoord - De verhuurderheffing voor de 46 woningen die de Maatschappij van Weldadigheid verhuurt, pakt zeer nadelig uit.

De heffing bedraagt een kwart van de huur. Daardoor blijft er te weinig van de huuropbrengsten over voor instandhouding en modernisering van de woningen.

Woningen behoren tot cultureel erfgoed

Na een overleg met directeur Jan Mensink van de Maatschappij van Weldadigheid op 9 februari heeft PvdA-Kamerlid Jacques Monasch samen met fractiegenote Agnes Wolbert hierover vragen gesteld aan Minister Blok van Wonen. Zij wijzen er op dat de woningen tot het cultureel erfgoed behoren en gebouwd zijn op relatief grote percelen, een gevolg van de bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze woningen in de voormalige Koloniën van Weldadigheid.

Partijen streven naar Werelderfgoedstatus

De betrokken provincies, gemeenten en de Maatschappij van Weldadigheid willen de structuur van dit culturele erfgoed bewaren en streven naar de Werelderfgoedstatus van UNESCO voor dit gebied. Om de structuur te behouden is het noodzakelijk om de woningen te behoeden voor verval en deze bijtijds te onderhouden en te moderniseren.

Beheer historische nalatenschap

De Kamerleden vragen de minister welke mogelijkheden hij ziet om de stichting en vergelijkbare hoeders van cultureel erfgoed tegemoet te komen zodat zij ook in de toekomst een verantwoord beheer van hun historische nalatenschap veilig kunnen stellen.

Aan het overleg met Jan Mensink namen naast Jacques Monasch ook leden van de statenfractie en raadsfractie van de PvdA deel om zich te laten informeren over de problematiek, waar de Maatschappij mee kampt.