Glasvezel van belang voor leefbaarheid platteland

Dwingeloo - Het belang van glasvezel op het platteland moet zeker niet onderschat worden en is van groot belang voor de leefbaarheid. Dat werd woensdagavond nog eens goed duidelijk tijdens het Politiek Café van de VVD afdeling Westerveld.

Tweedekamerlid Helma Lodders en gedeputeerde-lijsttrekker Henk Brink onderstreepten de geluiden vanuit de zaal.
Er werd gereageerd op de stelling dat de aanleg van glasvezel op het platteland onbetaalbaar zou zijn. Niet alleen voor bedrijven en agrariërs is glasvezel noodzakelijk, ook voor inwoners. Henk Brink gaf aan dat de provincie wel faciliteert en mensen bij elkaar kan brengen, maar dat de aanleg een zaak is voor de mensen zelf én de providers.
Het Politiek Café was het sluitstuk van een werkbezoek van Helma Lodders met en aantal partijgenoten aan Westerveld. ’s Middags werd een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van Robert Welhuis in Wapse. Daar liet de delegatie zich uitgebreid informeren over de gang van zaken op het bedrijf.
In Grand Café De Brink werd ’s avonds in een goedgevulde huiskamer onder leiding van journalist Peter Nefkens van Artizzl Media gediscussieerd over verschillende onderwerpen. Dat de provinciegrensoverschrijdende fusie van de gemeenten Tynaarlo en Haren in feite het einde van de provincie Drenthe betekent, zag Henk Brink vooralsnog niet gebeuren. Hij stelde vast dat dergelijke toenaderingen over de provinciegrens heen, geen enkel probleem zijn. ‘Er wordt nu ook al samengewerkt over de grenzen heen. Hardenberg met Emmen en Coevorden, gemeenten als Westerveld, De Wolden en Meppel richten zich op Zwolle.’ 
Kamerlid Helma Lodders stond in haar inleidend praatje uitgebreid stil bij de landbouwperikelen. De komst van de PAS-regeling, die ervoor moet  zorgen dat de hoeveelheid stikstof in de bodem minder wordt, moet op zorgvuldige wijze gebeuren. Ze was het eens met de stelling dat de PAS cruciaal is voor landbouw en economie. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de lelieteelt, waarover in Westerveld al jaren wat te doen is. Een aanwezige lelieteler merkte op dat veel inwoners net goed op de hoogte zijn van hoe lelietelers nu precies werken. ‘We moeten ons verhaal meer naar buiten brengen.’
De legalisering van permanent wonen op vakantieparken deed het ook woensdag weer aardig. Wat Henk Brink betreft moet dat op verouderde bungalowparken geen probleem zijn.