Leerlingen proeven aan techniek, zorg en welzijn

Steenwijk - Bij het vakcollege van de RSG aan de Stationsstraat waren vorige week donderdag en vrijdag, voor de leerlingen van de groepen zeven van het basisonderwijs, de techniek, zorg en welzijndagen.

'De leerlingen kregen tijden die dagen allerlei informatie over de beroepen in deze sectoren, maakten werkstukjes en dedeen mee aan een quiz waarmee prijzen te winnen waren.' Op zaterdag zijn de bedrijven waarmee de school dit organiseert gratis bezocht. Het gaat in dit geval om Eleq, Ti-Jo en Rabotheater De Meenthe', zegt Rina Dekker van de RSG.

Vergrijzing

Sinds een aantal jaren loopt de belangstelling voor beroepen in de sectoren techniek en zorg en welzijn enorm terug. Dekker: 'Bedrijven en instellingen hebben om die reden steeds meer moeite om vacatures in te vullen en bovendien treedt er veel vergrijzing op. Als dit niet snel wordt omgebogen, ontstaat er een groot tekort aan technisch en dienstverlenend personeel. Om die reden wordt onder meer jaarlijks de 'Dag van de Techniek' gehouden. Sinds een aantal jaren betrekt de RSG Tromp Meesters ook de sector zorg&welzijn hierbij.'