‘Economie moet niet dupe worden van natuurregels’

Ossenzijl - Gert Brommer uit Tuk, kandidaat voor de Provinciale Staten van Overijssel, nam een politieke delegatie mee naar Steenwijkerland. Hiermee wilde hij landelijke en Europese politici laten zien wat effecten van natuurwetgeving kunnen zijn.

Met de slogan ‘Kop erbij Overijssel!’ vraagt VVD kandidaat Brommer aandacht voor het belang van de werkgelegenheid op het platteland. ‘De belangrijke pijlers voor de werkgelegenheid zijn de landbouw- en recreatiesector. Bedrijven uit deze sectoren moeten dan ook de ruimte krijgen om te ondernemen, dat is goed voor de werkgelegenheid.’

Om knelpunten van regelgeving inzichtelijk te maken nam Brommer de delegatie mee naar camping De Kluft in Ossenzijl. VVD Tweede Kamerlid Rutmer Heerema en Europarlementariër Jan Huitema waren hierbij aanwezig. ‘Europa eist 250 hectare voor een rustgebied voor vogels, de provincie tekent 405 hectare in’, aldus boswachter Egbert Beens. Brommer: ‘Als het gevolg is dat toeristen niet door De Weerribben kunnen met de kano, dan is de provincie verkeerd bezig. Dit kost ons banen in de regio. Ik sta voor realistisch natuurbeheer, wat ook nog ruimte overlaat voor recreatie.’

In het tweede deel van de middag werd een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van de familie Helmers in Giethoorn. Harrold Helmers: ‘Door wetgeving duurde het zeven jaar voordat ik de vergunningen had voor de bouw van onze nieuwe ligboxenstal. Dat stimuleert niet als je het bedrijf van je vader wil overnemen.’ Brommer: ‘Jonge ondernemers moeten kansen krijgen in plaats van belemmeringen.’