Lijsttrekkers waterschapsverkiezingen in debat

Meppel - De lijsttrekkers van de zeven partijen, die meedoen aan de verkiezingen voor een nieuw Algemeen Bestuur van waterschap Reest en Wieden gaan op maandag 16 maart vanaf 20.00 uur met elkaar in debat.

Het debat vindt plaats in de hal van het waterschapshuis aan Blankenstein 540 in Meppel. Ton Henzen, hoofdredacteur van de Meppeler Courant leidt de discussie. De zaal is om 19.30 uur open en de toegang is gratis.

De zeven lijsttrekkers Henk Lammers (CDA), Obe Brandsma (Water Natuurlijk), Mark Tuit (PvdA), Mark Strolenberg (VVD), Remmie Winters (ChristenUnie) Arja Doornbos (Algemene Waterschapspartij) en Frans Bergwerf (50PLUS) debatteren met elkaar over de thema’s, die zij belangrijk vinden voor de komende vier jaar.

Waterschapsverkiezingen op 18 maart

Op 18 maart vinden voor alle waterschappen in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats. Het kabinet heeft besloten dat er op die datum gelijktijdige verkiezingen zullen plaatsvinden voor waterschappen en Provinciale Staten. Dat betekent onder meer dat de waterschapsverkiezingen deze keer via stembusverkiezingen worden gehouden, zoals u dat gewend bent bij andere verkiezingen zoals voor de Tweede Kamer en gemeenteraad. Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont, zijn stem uitbrengen.

Aanmelden voor het bijwonen van het debat kan via verkiezingen@reestenwieden.nl