Reest en Wieden in top 3 duurste waterschappen

Meppel - Het waterschap Reest en Wieden is met een bedrag van 386,50 euro aan belasting een van de duurste waterschappen in Nederland. Fusiepartner Groot Salland staat met 339,53 op de negende plaats van de 23 waterschappen.

Waterschap Delfland is het duurste waterschap in Nederland (451,68 euro), direct gevolgd door het Drentse waterschap Hunze en Aa's (401,61 euro). Dat blijkt uit cijfers van het COELO die op de website van de NOS staan. COELO in Groningen doet onderzoek naar lokale en regionale lasten.

Het goedkoopste waterschap is Roer en Overmaas met een waterschapsbelasting van 222,37 euro. De verschillen zijn te verklaren door de waterhuishouding van de verschillende waterschappen. In het Limburgse land stroomt het water vanzelf van hoog naar laag. In de delen van Nederland die onder de zeespiegel liggen moet al het overtollige water door bemaling worden weggepompt. Als er veel gepompt moet worden zijn de lasten hoger.

Dit jaar zijn de lasten van Reest en Wieden licht gedaald met 1,2 procent. Bij Groot Salland stegen de lasten juist met 1,2 procent. De grootste stijging van de waterschapsbelasting deed zich voor bij Hollandse Delta. Daar stegen de lasten met 5,1 procent.