‘Waterschapshuis in Meppel mag niet duurder zijn’

Meppel – ‘Behoud van het hoofdkantoor van het waterschap in Meppel mag niet tot veel hogere kosten voor de ingezetenen leiden.’

Met die ‘mits’ kwam CDA-lijstrekker Henk Lammers maandagavond in het waterschapsdebat terug op een eerder gedane verkiezingsbelofte. Althans, dat vonden zijn opponenten in een levendige en sportieve argumentenstrijd in de hal van het waterschapshuis in Meppel.

De lijsttrekkers van de zeven partijen voor de verkiezingen van het een nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Reest en Wieden, gingen onder leiding van Ton Henzen, in op liefst twaalf stellingen. Niet alleen de lijsttrekkers, maar ook het goed ingevoerde publiek in de volle hal, werd bij het debat betrokken.

De lijsttrekkers namen elkaar de maat over de kosten van het waterschap en vooral over de kerntaken die bij het waterschap horen. Alle lijsttrekkers willen de uitgaven van het waterschap en zodoende de kosten voor de burgers, ondernemers en natuurbeheerders in de hand houden. Vandaar dat met name het CDA, de VVD, de ChristenUnie en 50Plus ook een slag om de arm hielden over de nieuwe huisvesting van het straks gefuseerde waterschap.

Investeren in veiligheid heeft voor elke lijsttrekker prioriteit. Niet alleen moet Reest en Wieden voldoen aan Europese eisen, het waterschap voelt zich verplicht om haar inwoners te allen tijden droge voeten te laten houden.

Over de ander pijler van het waterschap, de waterzuivering, werd wel verschillend gedacht. Obe Brandsma (Water Natuurlijk), Mark Tuit (PvdA), en Arja Doornbos (Algemene Waterschapspartij) braken een lans voor nog schoner water binnen het beheer van Reest en Wieden. Er is veel uitstroom van mest uit landbouwgebied in natuurlijk water.,’ aldus Brandsma. ‘Niet alleen de natuur, maar ook duizenden ondernemers in de recreatiesector leven van een schone natuurgebieden in de regio,’ bracht Mark Tuit naar voren.

Henk Lammers (CDA), Mark Strolenberg (VVD), Remmie Winters (ChristenUnie) en Frans Bergwerf (50PLUS) vonden dat het met de waterkwaliteit wel een tandje minder mag. Zeker als het verwijderen van de laatste 20% van de vervuiling 80% van de kosten uitmaakt. We hoeven niet het schoonste water van Nederland te hebben,’ vond Winters.

Tot de kerntaken van het waterschap rekent VVD-er Mark Strolenberg niet het ontwikkelingswerk dat Reest en Wieden verricht in Burkina Faso. Zijn kwalificatie van deze post als ’studiereisjes’ kwam hem op bijtende kritiek te staan van vooral de PvdA- en CU-lijsttrekkers. ‘Ik ben blij dat ik in een land woon waar hulp en kennisoverdracht van het waterschap nog mogelijk,’ stelde Remmie Winters.