Nieuwe leden bestuur Reest en Wieden geïnstalleerd

Meppel - De leden van het nieuwe Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden zijn donderdagmiddag door dijkgraaf Marga Kool geïnstalleerd.

In het nieuwe bestuur zitten, naast de zogenoemde geborgde zetels, leden van het CDA, de VVD, Water Natuurlijk, de PvdA, de Algemene Waterschapspartij, de ChristenUnie en 50PLUS.

De volgende bestuurders zijn geïnstalleerd: J.H. Lammers (Henk), C.J. Netjes (Clazinus) D.J. Bruins (Dirk) voor het CDA; M.F. Strolenberg (Mark), F.K.L. Spijkervet (Karst), J. Pit (Jannes) voor de VVD; O.H. Brandsma (Obe) en G. Veenstra (Geertje) voor Water Natuurlijk; A.M. Tuit (Mark) en W.P.M. Kerstjens (Wil) voor de PvdA; A.J. Doornbos (Arja) en J. van Oorschot (Jan) voor de Algemene Waterschapspartij; R.K. Winters (Remmie) en A. Poutsma-Jansen (Betty) voor de ChristenUnie en F. Bergwerf (Frans) voor 50PLUS.

Geborgde zetels

De geborgde zetels zijn ingenomen voor Ongebouwd door de heren L. van Essen (Leo), J. Mulder (Jacob), H.J. Pereboom (Hans), G.J Timmerman (Frits), voor Bedrijven door de heren T.J. Boersma (Teun), A. Fokt (André), A. Voogt (Adri) en voor Natuur door de heer G. van den Berg (Gerard).

Afscheid oud leden

Woensdagmiddag werd afscheid genomen van de 23 voormalige leden. De heren H. Bakker, H.T.P. Gielen, H. Kroes (CDA), de heer H. van de Weg en mevrouw E.L. Beenen (PvdA), de heer C. Slottje, de heer R.O Genee (Werk aan Water), de heer G. van Leussen (ongebouwd) komen niet terug in bestuur.
Marga Kool sprak haar grote waardering uit voor het werk dat de afgelopen zes jaar is verricht.

Koob Schelhaas krijgt Waterschapspenning

Koob Schelhaas, waarnemend dijkgraaf vanaf de start van Reest en Wieden, kreeg de waterschapspenning, vanwege zijn uitzonderlijke inzet. Koob Schelhaas was vanaf 2000 bestuurslid van Reest en Wieden en fungeerde ook ruim 15 jaar als waarnemend dijkgraaf. Marga Kool typeerde hem als een bestuurder die de politieke omgeving goed kent en veel kennis heeft van het gebied.