Kandidaten bestuur waterschap bekend

Meppel - Teun Boersma, Henk Lammers, Hans Pereboom en Karst Spijkervet zijn de vier kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur (DB) van waterschap Reest en Wieden.

De kandidaten voor het DB worden voorgedragen door het algemeen bestuur (AB) dat is gekozen tijdens de verkiezingen op 18 maart. Dijkgraaf, Marga Kool maakt onderdeel uit van het DB maar zij is benoemd door de Kroon.

Boersma, Pereboom en Spijkervet maken al deel uit van het huidige Dagelijks Bestuur. De planning is om in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 april het nieuwe bestuur officieel te benoemen.

Fusie waterschappen

Het jaar 2015 wordt een bijzonder jaar voor waterschap Reest en Wieden, omdat samen met het waterschap Groot Salland wordt toegewerkt naar een fusie, waarbij het waterschap Drents Overijsselse Delta tot stand komt. Het plan is dat dit per 1 januari 2016 ontstaat.