Grote belangstelling voor glasvezel in het buitengebied

Steenwijkerland - Er is grote belangstelling voor glasvezel in het buitengebied van Steenwijkerland. Dat bleek uit het grote aantal geïnteresseerden tijdens een bijeenkomst over de mogelijkheden van het realiseren van een glasvezelnetwerk.

Aanleg van glasvezel is een lang gekoesterde wens van vele bewoners die op dit moment voor internet afhankelijk zijn van een verouderd kopernetwerk. Al eerder gaf de gemeente Steenwijkerland aan ruim baan te willen geven aan burgerinitiatieven om breedband in het buitengebied mogelijk te maken.

Massaal gehoor aan oproep

Aan de oproep aan vertegenwoordigers van plaatselijk belangen om te participeren in de realisatie van een glasvezelnetwerk in het buitengebied is massaal gehoor gegeven. Na een eerste oriënterende bijeenkomst begin maart, zijn tijdens een gezamenlijk overleg op 20 april concrete afspraken gemaakt over de te nemen vervolgstappen. Zo zullen de verschillende deelgebieden in kaart worden gebracht en financieel worden doorgerekend. Op basis daarvan kunnen de aanlegkosten worden bepaald en kan de vraag vanuit de deelgebieden gebundeld worden. Het streven is om hiermee nog voor de zomervakantie een start te maken.

De gemeente Steenwijkerland heeft ingezet op een grote lokale betrokkenheid bij de realisatie van breedband in het buitengebied. Deze keuze is gemaakt op basis van kennis en de ervaringen van dergelijke projecten elders in het land. Daaruit blijkt een aanpak waarbij de inzet van inwoners het uitgangspunt is, het meest succesvol. Uiteindelijk resultaat moet een ‘burgeronderneming’ zijn die eigenaar wordt van het netwerk.