Kerngroep Koloniën bezoekt Belgische armenkoloniën

Wilhelminaoord - Inwoners van Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek die zich hebben verenigd in de Kerngroep Koloniën brachten onlangs een bezoek aan de Belgische armenkoloniën.

De Belgische armenkoloniën zijn net als die in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en Willemsoord ontworpen en opgezet door de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid, generaal Johannes van den Bosch. 

De Kerngroep Koloniën zet zich in voor de leefbaarheid in de regio. De excursie was een groot succes. Niet alleen inwoners van de Drents-Overijsselse koloniën gingen mee, ook belangstellenden uit Vledder, Steenwijk, Havelte, Vledderveen en Zorgvlied.

De twee Belgische koloniën zijn te vinden in de plaatsen Wortel en Merksplas. Net als in Nederland te verdelen in vrije en onvrije koloniën. En net als hier in delen met kleine boerderijen en gevangenissen. Het is de Belgische gids Karel Govaert die de groep van alles uit de negentiende eeuw laat zien. De lanen, of zoals ze dat in België noemen, de dreven. Veel vervallen gebouwen die toe zijn aan restauratie. En dat gebeurt ook. Voor miljoenen wordt stukje bij beetje alles in de oude staat teruggebracht. 'Eigenlijk zijn we best ver in ons gebied', is een veel gehoorde opmerking in de bus.

Werelderfgoedstatus

Binnenkort moet duidelijk worden of het plan voor de koloniën voldoet aan alle eisen om te worden aangemeld bij Unesco in Parijs als mogelijk werelderfgoed. Dan zal ook pas bepaald worden of de gezamenlijke armenkoloniën de status ook krijgen. Wie weet kan de Maatschappij van Weldadigheid haar 200-jarig bestaan in 2018 vieren met de werelderfgoedstatus.