Fusieschool weer hoog op agenda door slecht dak (achtergrond)

Giethoorn - De veelbesproken fusie tussen de Noorderschool en de Zuiderbasisschool in Giethoorn staat weer hoog op de agenda.

Verschillende locaties voor een gezamenlijk schoolgebouw sneuvelden in het verleden, maar toch heeft de gemeente twee nieuwe plekken in Giethoorn-Zuid in beeld. De reden dat de gemeente twee nieuwe locaties onder de loep neemt, is het slechte dak van de Noorderschool. ‘Het dak is zo slecht dat het op korte termijn vervangen moet worden. Daarvoor is geld gereserveerd, maar ik investeer dat geld liever in een nieuw schoolgebouw voor de twee scholen’, reageert wethouder Dieke Frantzen.

Twee nieuwe locaties

‘De vervanging van het dak kan niet tijdens de schoolperiode, dus het moet in de vakantie. Daarom is er juist nu de urgentie om te kijken naar een nieuw schoolgebouw.’ Aan de besturen van beide scholen zijn twee locaties voorgelegd. De scholen bespreken de voorstellen met de medezeggenschapsraden en komen voor 1 juni met een antwoord. De eerste optie is de parkeerplaats aan het Eendrachtsplein, tussen de Spar en het Kulturhus in. De andere locatie is op de kop van de Bartus Warnersweg. ‘Alle locaties hebben voor- en nadelen, maar deze hebben in onze ogen de minste nadelen’, aldus Frantzen.

Ouders van de Noorderschool zijn woensdag tijdens een ingelaste voorlichtingsbijeenkomst bijgepraat door de gemeente, de medezeggenschapsraad van de Noorderschool, de stichting Op Kop en 't Gieters Belang.

Sentimenten

Volgens de gemeente zijn beide scholen gebaat bij één nieuwe school. ‘Scholen krijgen in de toekomst te maken met dalende leerlingenaantallen. Daarom denken wij met een school de onderwijskundige kwaliteiten te behouden.’ De wethouder beseft welke sentimenten er leven. ‘We kennen de gevoelens van de ouders, maar de kinderen die nu op één van de twee scholen zitten, gaan straks misschien al naar een andere school.’

Eerdere plannen afgeschoten

Het voorstel volgt niet lang na het afketsen van het plan voor een openbare basisschool aan de Beulakerweg. De provincie Overijssel schoot dat plan begin dit jaar af, omdat de school niet zou passen aan de provinciale weg. Tweeënhalf jaar geleden werd een voorstel voor een brede school in Giethoorn-Zuid van tafel geveegd. Met name ouders van leerlingen op de Noorderschool waren toentertijd fel tegen een fusieschool in Zuid, omdat ze hun kinderen niet meer lopend of op de fiets naar school zouden kunnen brengen. Samen hebben de scholen meer dan tweehonderd leerlingen.

Ans Weterings, directeur-bestuurder van de Stichting Op Kop, wilde gisteren nog niet inhoudelijk op de voorstellen ingaan.