‘Wij maken er een feestje van’

Havelte - Met een vlotte Amsterdamse tongval vertelt hij over zijn visie op het verenigingsleven en zijn club The Big Stones. Een bevlogen en gepassioneerde vrijwilliger kan hij zeker worden genoemd.

Een man met een mening. We hebben het over Kees Heij: geboren in Amsterdam, maar met Rotterdamse ouders.

Neergestreken in Havelte vanwege werk en ruim zestien jaar geleden in aanraking gekomen met The Big Stones. Toen zijn zoon zich bij de vereniging aansloot, maakte Kees voor het eerst kennis met de rugbyclub uit Havelte. ‘Als ouder van een spelend lid moet je met uitwedstrijden wel eens rijden, je raakt betrokken bij het team van je kind. Voor, tijdens en na wedstrijden was het altijd een feestje. Algauw raakte ik verslingerd aan de club, het is een hechte vriendenclub waar ik graag deel van uit wilde maken’, zegt Kees.

‘Hier bij de rugbyclub maken wij overal een feestje van. Na afloop van trainingen en wedstrijden zitten er soms wel zestig tot zeventig man in de kantine, mannen onder elkaar. Heerlijk, iedereen hoort erbij’, stelt hij vol trots. Ook zijn enthousiasme voor de sport schuift Kees niet onder stoelen of banken: ‘Mensen hebben vaak een vooroordeel bij rugby, maar wanneer zij kennismaken met de sport, dan verbazen ze zich over de discipline die spelers hebben. Wij sturen bij de vereniging erg aan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de discipline, die leden geacht worden te hebben. Gelukkig doen veel leden wat terug voor de club, ik spring bij waar nodig. We doen het samen, de vereniging is toch een soort van verlengstuk van de samenleving, hè’, stelt hij.

‘Helaas was ik genoodzaakt vervroegd met pensioen te gaan, waardoor ik mij een korte periode erg nutteloos heb gevoeld. Niks voor mij, ik wilde wat voor de maatschappij betekenen. Zo maai ik al ruim zes jaar elke dinsdagmiddag het gras, maar ook de kantinediensten neem ik vaak voor mijn rekening. Naast mijn vrijwilligerswerk bij The Big Stones zet ik mij voor nog een aantal andere instanties belangeloos in’, aldus Kees Heij.