Raadsfracties bezorgd over voortgang fusieschool

Giethoorn - De zeven raadsfracties in Steenwijkerland stellen gezamenlijk vragen aan het college over de voortgang van de fusie school in Giethoorn.

‘Op 1 juli 2014 gaf u de gemeenteraad van Steenwijkerland aan hard te werken aan een bestemmingsplan voor de school in Giethoorn aan de Beulakerweg.  Op 2 februari 2015 bleek dat het realiseren van een gezamenlijke school voor Giethoorn Noord en Zuid aan de Beulakerweg (tussen de nummers 125 en 127) op bezwaren van de provincie stuitte’, aldus de fracties in een gezamenlijk schrijven aan het college.

Locaties leiden tot grote onrust

Inmiddels heeft het college van B&W twee nieuwe locaties in de omgeving van de Spar-supermarkt aan de betrokkenen voorgelegd. ‘Ons is gebleken dat die locaties tot grote onrust leiden. Ze liggen direct in de aanloop van het toeristisch gebied en ze slaan geen brug tussen Noord en Zuid. De tijd begint nu te dringen, de huidige scholen in Noord en Zuid zijn immers aan grote renovaties toe. Dat geld kan beter aan een nieuwe school besteed worden. Het zou zonde zijn nu niet tot overeenstemming te komen over een geschikte locatie.’

Centrale plaats

De fracties van PvdA, BGL, CDA, CPB, VVD, D66 en Cu vinden dat één school voor Giethoorn op een centrale plaats de beste oplossing is. ‘Waarom heeft het college de raad niet betrokken in de keuze voor de nu voorliggende locaties in het toeristisch gebied?’, vragen zij zich af. ‘Is het u bekend dat de beide “nieuwe locaties”, niet gedragen worden, waardoor nu al geconstateerd kan worden dat de zo verlangde gezamenlijke school en eenheid niet bereikt wordt? Kunt u zich voorstellen dat een locatie nabij de Hylkemaweg, bedoeld als een promenade voor toeristen naar het oude dorp, en toeristische parkeervoorzieningen niet geschikt is voor een school?’

Opnieuw met de provincie in gesprek

De fracties stellen voor opnieuw met de provincie in gesprek te gaan over de locatie. ‘Bij het aantreden van het nieuwe provinciebestuur zijn er wellicht nieuwe inzichten wat betreft de Beulakerweg....’