Geen steun voor schoollocatie in Giethoorn-Zuid (achtergrond)

Giethoorn - Het collegevoorstel voor een gezamenlijke schoollocatie in de omgeving van de Spar in Giethoorn-Zuid kan rekenen op weinig bijval.

De medezeggenschapsraden van zowel de Noorderschool als de Zuiderbasisschool veegden het plan van tafel en ook de raadsfracties en 't Gieters Belang zien geen heil in een nieuw schoolgebouw in Giethoorn-Zuid. Sinds het college eind mei naar buiten kwam met het nieuws dat twee nieuwe plekken voor een nieuwbouwschool worden onderzocht, is een gezamenlijke locatie voor de Noorderschool en de Zuiderbasisschool het gesprek van de dag. Betrokken partijen reageren verbaasd.

De fracties lieten in een gemeenschappelijke verklaring weten zich zorgen te maken over de toekomst van een eventuele gezamenlijke basisschool in Giethoorn. 'Ons is gebleken dat die locaties tot grote onrust leiden. Ze liggen direct in de aanloop van het toeristisch gebied en ze slaan geen brug tussen Noord en Zuid.'

't Gieters Belang laat weten 'zich enorm in de kou gezet te voelen'. 'We vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente locaties voorstelt voor een gefuseerde basisschool op ongeveer het drukste toeristische verkeerspunt in het dorp', aldus 't Gieters Belang.

Centraal

Als het aan de gemeenteraad en 't Gieters Belang ligt, dan onderzoekt het college de mogelijkheid voor een gezamenlijke locatie tussen Giethoorn-Zuid en Giethoorn-Noord, ondanks dat een eerder plan voor een fusieschool aan de Beulakerweg, in het midden tussen beide dorpsdelen, begin dit jaar door de provincie werd afgeschoten. Toch adviseren alle zeven fracties om opnieuw met de provincie in gesprek te gaan. `Bij het aantreden van het nieuwe provinciebestuur zijn er wellicht nieuwe inzichten wat betreft de Beulakerweg', laten de fracties weten.

Protest

Volgens 't Gieters Belang is het protest tegen een locatie in Giethoorn-Zuid 'groot en groeiende'. 'Alle middelen zullen worden aangewend om de twee voorgestelde locaties te voorkomen. Nooit is er een betere tijd geweest om te komen tot een fusieschool. Het gehele dorp is daar een groot voorstander van. Maar wel op een goede plek. En daar zijn alternatieven voor die breed gedragen kunnen worden: bovengenoemde locatie aan de Beulakerweg of wellicht daar vlakbij achter de Nering.'

Nieuw voorstel

De gemeente Steenwijkerland laat bij monde van wethouder Dieke Frantzen weten binnenkort een besluit te nemen over de twee genoemde locaties. 

Lees ook:
Raadsfracties bezorgd over voortgang fusieschool
Fusieschool weer hoog op agenda door slecht dak (achtergrond)