Raad dwingt gesprek over nieuwe school Giethoorn af

Steenwijk / Giethoorn – De gemeenteraad heeft ingestemd met de motie, ingediend door BuitenGewoon Leefbaar, om met de provincie in gesprek te gaan om alsnog de nieuwe Gieterse school in het midden van het dorp te realiseren.

In Giethoorn zelf is het duidelijk hoe er wordt gedacht over een nieuwe locatie voor de basisschool. Niet de alternatieve locaties op het drukste toeristische verkeerspunt in het dorp, maar de locatie middenin Giethoorn. De locatie aan de Beulakerweg was in 2013 al voorbestemd voor de nieuwe school. Er lag al een intentieverklaring van de toenmalige wethouder klaar. Echter, de provincie ging niet akkoord.
Het gezamenlijke Oudercomité van de Noorder- en Zuiderschool vond het verrassend dat deze locatie van tafel is geveegd. Beide scholen zijn voor een locatie in het midden.

Wethouder Dieke Frantzen heeft toegezegd dat ze weer in gesprek wil gaan met de provincie over de locatie in het midden. BuitenGewoon Leefbaar wilde hier zeker van zijn en diende een motie in. Die werd raadsbreed aangenomen. De raad draagt het college op om in gesprek te gaan met het provinciebestuur om te vragen of er alsnog een school in het midden aan de Beulakerweg te realiseren.

Ook draagt de raad op ‘het gevoerde gesprek uitvoerig terug te koppen naar de raad en de betrokkenen uit Giethoorn. En dit voor 1 oktober.’

Deze datum is nodig omdat binnenkort een beslissing moet worden genomen over wel of geen onderhoud. Vooral het dak van de Noorderschool is aan vervanging toe.