Frederiksoord krijgt Werelderfgoedcentrum

Frederiksoord/Veenhuizen - Het Inforium in Frederiksoord wordt ingericht tot een Werelderfgoedcentrum. Het gebouw, maar ook de voormalige tuinbouwschool zijn aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid.

Inforium, de tuinbouwschool en nog enkele gebouwen staan reeds geruime tijd leeg. De eigenaren, de combinatie Grontmij Nederland Projecten B.V. en Frisoplan B.V., hadden oorspronkelijk andere plannen. Deze zijn echter niet tot ontwikkeling gekomen.

Werelderfgoedcentrum onontbeerlijk

Begin van dit jaar zijn Grontmij/Frisoplan en de Maatschappij met elkaar om tafel gaan zitten. Aanleiding was de aanstaande Werelderfgoedstatus (2018) van de Koloniën van Weldadigheid. Om het verhaal van de Koloniën ook later goed te kunnen uitdragen, is volgens de Maatschappij een Werelderfgoedcentrum onontbeerlijk.

Historische verhaal

De onderhandelingen over de aankoop hebben vier maanden geduurd. De bedoeling is dat het onroerend goed binnen afzienbare tijd wordt overgedragen. Als kopende partij heeft de Maatschappij van Weldadigheid er  belang bij om de gebouwen en het gebied ten dienst te stellen van het historische verhaal van de koloniën.

Koloniën krijgen centrale plaats

Na de overdracht worden de gebouwen gerenoveerd om het geschikt te maken voor een modern informatiecentrum. In het Werelderfgoedcentrum wordt het gehele verhaal van de erfenis van Johannes van den Bosch verteld. De Drentse koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen en de Overijsselse kolonie Willemsoord krijgen daar een centrale plaats.

Gezamenlijk project

De ontwikkeling van het centrum wordt een gezamenlijk project van de Maatschappij, de organisaties in Veenhuizen, de provincie en de gemeente Westerveld. In het centrum in Frederiksoord ligt het accent op de vrije koloniën, in het Gevangenismuseum in Veenhuizen wordt meer aandacht besteed aan de geschiedenis van de onvrije koloniën.

Musuem verhuist naar infocentrum

Met de komst van het Werelderfgoedcentrum verhuist de Koloniehof, het huidige museum tegenover het Inforium, ook daar naar toe. Mogelijk worden ook bestuur, directie en medewerkers van de Maatschappij van Weldadigheid gehuisvest in het centrum. Dit wordt bij de verdere planontwikkeling onderzocht.

Het is het streven dat het centrum in 2018 geopend wordt, het jaar dat de Maatschappij 200 jaar bestaat en het jaar dat de UNESCO-status mogelijk verkregen wordt.