‘Portier’ coffeeshop zorgt voor onenigheid

Steenwijk – Er is onenigheid over de interpretatie van het begrip ‘portier’ in en bij de coffeeshop aan de Gasthuisstraat in Steenwijk.

Omwonenden hebben bezwaar ingediend tegen de door de gemeente afgegeven gedoogbeschikking van de coffeeshop voor de komende twee jaar. Daarin staat onder andere dat er een portier aanwezig moet zijn. Echter, de omwonenden hebben opgemerkt dat er niet altijd een portier bij de voordeur staat. Volgens hen moet een portier ‘een beveiligingsmedewerker zijn, die bij de deur aanwezig is om het in- en uitgaande publiek te controleren en orde op straat rondom de coffeeshop moet bewaren. Een portier is per definitie iemand die bij de deur staat en dat is niet altijd het geval.’

Niet relevant

Het college van burgemeester en wethouders, dat de vergunning heeft verleend, beroept zich op de uitspraak van de rechtbank in februari 2015. ‘Het moet altijd een voor een ieder herkenbare aanwezige persoon zijn, zodanig dat het afdoende moet zijn om overlast te voorkomen.’ De verplichting van de eisers, de omwonenden, dat een portier bij de deur moet staan, is niet noodzakelijk. Het college heeft daarom het bezwaar afgewezen. ‘Als die persoon maar in de zaak aanwezig is. Of die nu wel of niet bij de voordeur staat is niet relevant.’

Getreiter

De kwestie wordt binnenkort door de commissie beroep- en bezwaarschriften behandeld. De eigenaresse van de coffeeshop, Alien van der Ende, zegt het ‘gezeur en getreiter zat te zijn. Zolang ik hier zit en dat is inmiddels al veertien jaar, is er de ene rechtszaak na de andere. Natuurlijk doen we er alles aan om overlast te voorkomen. Maar ja, als op een terras van een café in dezelfde straat wordt geblowd, dan wordt die overlast mij verweten.’ ‘Ik moet me aan heel veel regels houden en er wordt regelmatig gecontroleerd.’ Een van die regels is het aanstellen van een portier. Die betaalt zij zelf. ‘De eerste maanden had ik een echte horecaportier. Nou, dat was geen succes. Hij leek meer op een guerillastrijder, die mijn klanten afschrok. Dat wil ik niet meer.’

Ongelukkig

Volgens Alien is de woordkeuze ‘portier’ ongelukkig. ‘Het gaat om een toezichthouder, die tijdens openingstijden altijd in het pand is. Deze toezichthouder staat op piekmomenten - en dat is vaak voor sluitingstijd - bij de voordeur.’ Ze ziet deze hele kwestie als ‘gezeur’ om haar dwars te liggen. ‘Ik ben er flauw van. Er wordt wel eens gezegd dat de coffeeshop moet verhuizen, de binnenstad uit. Nou, ik wil hier graag weg, want ik ben dit helemaal zat.’

Ongegrond

De gedoogvergunning is een half jaar geleden verleend. De omwonenden eisten bij de rechter om sluiting. Ze beweren te kampen te hebben met hangjongeren, parkeerproblemen, geur- en geluidsoverlast. Verder stellen de omwonenden dat de coffeeshop zich niet aan de regels houdt. De rechter heeft de bezwaren ongegrond verklaard. De aangehaalde overtredingen over het gebruik van de achterdeur van de coffeeshop zijn inmiddels achterhaald, omdat de coffeeshop is verhuisd naar het naastgelegen pand dat geen achterdeur heeft.