Op weg naar één basisschool in het midden van het dorp

Giethoorn/Zwolle - De locatiekeuze voor een fusieschool in Giethoorn blijft de gemoederen bezighouden. Zozeer zelfs, dat vandaag een flinke delegatie uit Giethoorn richting provinciehuis Zwolle trok.

‘Wij geven in ieder geval de moed niet op’, aldus ‘t Gieters Belang. In samenwerking met het Oudercomité Giethoorn, en gesteund door o.a. een vertegenwoordiging van Stichting Op Kop en een grote schare ouders werd ingesproken bij de commissie ‘Ruimte en Water’ tijdens de Statencommissiedag.

Juriste Tanja Tuenter, specialist op het gebied van ruimtelijke ordening en inwoonster van Giethoorn, vertelde dat er door het gemeentebestuur ten onrechte is aangegeven dat geschikte locaties binnen het bestaande bebouwd gebied van Giethoorn aanwezig zijn waar nieuwbouw zou kunnen plaatsvinden. ‘Een onjuiste voorstelling van zaken die wij betreuren. Reden waarom deze beide locaties ook zijn afgewezen door beide medezeggenschapsraden van de Noorder- en Zuiderschool in Giethoorn.’

Wel samen sporten, niet samen naar school

‘Al jaren leeft bij de inwoners de wens om als dorp meer naar elkaar toe te groeien. Wij als inwoners vinden het jammer dat de kinderen van Giethoorn Noord en - Zuid samen kunnen sporten maar niet samen naar school kunnen. We zijn als dorp één Giethoorn en dat zouden we ook voor de school willen zien’, aldus Evert van Dijk, aanjager van het Oudercomité Giethoorn in zijn vijf minuten spreektijd.

‘Wij als inwoners willen kwalitatief goed onderwijs op een centraal, verkeersveilig gelegen onderwijsvoorziening, in het midden van het dorp waar onze kinderen elkaar ontmoeten. Deze locatie in het midden aansluitend aan de huidige bebouwing maakt ook onderdeel uit van de ruimtelijke visie zoals neergelegd in ons Dorpsplan Giethoorn 2030.’

Drukke parkeerplaats

De locaties die door de gemeente zijn genoemd (bv. de parkeerplaats aan de Bartus Warnersweg) worden door de bewoners afgekeurd. ‘Dit is de centrale parkeervoorziening voor toeristen in ons dorp. Het hele jaar door is de parkeerdruk op deze plek hoog. Een plek die voor kinderen in de schoolgaande leeftijd gevaarlijk is. De tweede locatie zoals voorgesteld door het gemeentebestuur maakt geen onderdeel uit van het bestaand stedelijk gebied. Deze is gelegen op de zogenaamde kop van de Bartus Warnersweg in het groene hart van het dorp. Dit open gebied is door de Rijksdienst van Monumentenzorg aangeduid als zeer waardevol voor het beschermde stads- en dorpsgezicht van Giethoorn en om deze reden blijvend gevrijwaard zou moeten blijven van bebouwing.’

Voor beide locaties geldt tevens dat de brandweer Giethoorn in de directe nabijheid (naast dan wel op 100 meter) is gevestigd. Indien zij moet uitrukken vanwege een melding leidt dit tot gevaarlijke situaties als de brandweerauto’s zich op volle snelheid tussen de schoolgaande kinderen moeten begeven.

Durf en visie

‘Wij zijn op zoek naar maatwerk’, zei Peter Boender, voorzitter van ‘t Gieters Belang, woensdag in Zwolle. ‘Naar een manier om onze grote wens mogelijk te maken: één basisschool in het midden van het dorp. Onze vraag is dan ook: Hoe gaan we dat doen? Wie wil ons daarbij helpen? Zelf zien we mogelijkheden, maar we zijn afhankelijk van bestuurders en politici met durf en visie, die zich in willen leven in de lokale situatie en die zich realiseren dat regels er zijn om de bevolking te dienen en niet andersom..’