Vijf partijen stellen coalitieakkoord voor waterschap op

Zwolle - Vijf fracties van het Algemeen Bestuur (AB) van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta willen een coalitieakkoord opstellen voor de bestuursperiode 2016-2019.

In het coalitieakkoord, de bestuurlijke agenda geven de vijf (Water Natuurlijk, CDA, Ongebouwd, Christen Unie en VVD) aan wat hun ambities en doelstellingen zijn en welke resultaten ze willen bereiken.

Op 1 januari 2016 gaan de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland fuseren en ontstaat het waterschap Drents Overijsselse Delta. Het Algemeen Bestuur (AB) van dit nieuwe waterschap is samengesteld op grond van de verkiezingsuitslag van beide waterschappen van 18 maart.

Het AB is het hoogste orgaan van het waterschap en wordt geïnstalleerd op 4 januari 2016. Vanuit het AB wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen, dat kan rekenen op een breed draagvlak.

Het DB bestaat uit de dijkgraaf en dagelijks bestuursleden. Herman Dijk is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf van het fusiewaterschap. 

Het proces om te komen tot een coalitieakkoord wordt begeleid door de externe formateurs Pieter Bos en James van Lidth de Jeude.