Eigenaar bouwmarkt wil onderzoek naar supermarkt aan Woldmeentherand

Steenwijk - Een supermarkt aan de Woldmeentherand? Waarom niet, dacht de eigenaar van het pand waarin jarenlang NVB Vermeulen Bouwmaterialen was gevestigd.

Het pand staat nu leeg en heeft als enige planologische bestemming ‘bouwmarkt’. De eigenaar zou dat graag verruimen. Met het oog op de hypermarkt-ontwikkelingen aan de overkant van de weg op Eeserwold wil hij onderzoeken of een supermarkt wat de gemeente betreft tot de mogelijkheden behoort’, aldus Wim Eilering van RetailPlan. Hij heeft het college van B&W namens zijn opdrachtgever schriftelijk gevraagd of op deze plek planologische medewerking is voor een supermarkt.
‘Welke supermarkt dat zou moeten zijn, is op dit moment nog niet relevant. Het gaat nu om de vraag of in dit pand een supermarkt gevestigd mag worden’, licht hij toe.

Meer duidelijkheid

Het doel van de aanvraag is meer duidelijkheid te krijgen over de detailhandelstructuur in Steenwijkerland. ‘Door de planologische kaders aan te scherpen, ontstaat wellicht meer helderheid over wat wel of niet kan.’

RetailPlan heeft daarom een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan voor het pand Woldmeentherand 1, met als doel het wijzigen van de bestemming, zodat er een supermarkt in gevestigd kan worden.

Lidl

Het is niet de eerste keer dat er een aanvraag komt voor een supermarkt op een locatie, die geen bestemming voor een supermarkt heeft. Zo werd het mogelijk gemaakt dat de Lidl zich kon vestigen op de locatie, waar Woninginrichting De Vries jaren heeft gestaan.

Eesveenseweg

In 2009 rook projectontwikkelaar Wobke Klaver, tevens eigenaar van het Welkoop-pand aan het Steenwijkerdiep, zijn kans toen Agrifac failliet werd verklaard. Hij zag deze locatie als de ideale plek om de toenmalige Super de Boer (nu Supercoop) te verplaatsen naar de Eesveenseweg. Er waren al diverse gesprekken geweest.

Echter, de toenmalige burgemeester Hayo Apotheker stak hier een stokje voor. De gemeente kocht de gronden van Agrifac, zodat Agrifac financieel lucht kreeg en in afgeslankte vorm een doorstart kon maken. Dat heeft goed uitgepakt. In 2009 werden 70 van de 120 mensen ontslagen. Het bedrijf is de afgelopen jaren zo succesvol dat het aantal personeelsleden alweer meer dan 120 bedraagt en het voornemen heeft de grond van de gemeente terug te kopen. Daarmee is de kans op een komst van een supermarkt op deze locatie voorbij.

Meineed

De kwestie liep destijds heel hoog op. Wobke Klaver heeft destijds bij de rechtbank Zwolle een klacht ingediend tegen Hayo Apotheker voor het plegen van meineed. Apotheker ontkende namelijk de gesprekken over de eventuele verhuizing van de supermarkt.