Burgemeester onder vuur in zaak coffeeshop Alien

Den Haag/Steenwijk - De Raad van State heeft maandag grote vraagtekens gezet bij het omgaan met klachten over coffeeshop Alien in de Gasthuisstraat in Steenwijk.

Buurtbewoners klaagden bij de Raad over de geringe daadkracht van burgemeester Van der Tas en het onduidelijke handhavingsbeleid bij overlast van de coffeeshop.

Spervuur aan vragen

De Raad zelf kwam met een spervuur aan vragen die woordvoerders van de burgemeester nauwelijks overtuigend konden beantwoorden. De vragen van de Raad bleken hard nodig om helderheid te scheppen in het warrige beleid van de burgemeester.

De buurtbewoners stapten naar de Raad om de gedoogverklaring voor de coffeeshop aan te vechten. Daarnaast maakten ze bewaar tegen het afwijzen van handhavingsverzoeken door de burgemeester.

'Spelregels tijdens spel veranderd'

Volgens hun advocate steekt het hen vooral dat de coffeeshop volgens het beleid feitelijk dicht zou moeten, toen de burgemeester opeens met soepeler regels kwam. De spelregels zijn tijdens het spel veranderd, aldus de advocate. De woordvoerders van de burgemeester noemen het een toepassing van rechtvaardiger regels. Maar de Raad bleek daar ook verbaasd over.

Het viel de Raad ook op dat er na de handhavingsverzoeken wel is gecontroleerd bij de coffeeshop, maar dat daarvan lang niet altijd een verslag is gemaakt. Daardoor kon de burgemeester niet hard maken dat er geen overtredingen waren geconstateerd. Dat is volgens de Raad een belangrijk gebrek.

Verbazing

Verbazing toonde de Raad ook over de erg formele wijze waarop klachten over de coffeeshop moeten worden ingediend. Foto’s van overtredingen ziet de gemeente niet zitten, want dat kan tot escalaties leiden tussen de coffeeshopeigenaresse en de buurtbewoners. Een klacht indienen per mail was ook niet gewenst, maar intussen denkt de burgemeester daar iets makkelijker over.

Volgens de woordvoerders van de burgemeester is er bij het beleid voor de coffeeshop rekening gehouden met de belangen van anderen. Zo moest volgens de voorwaarden ook een portier bij de coffeeshop aanwezig zijn. Maar de buurtbewoners zagen hem niet bij de deur staan.

Extra kosten

De woordvoerders stelden dat dat ook niet de bedoeling is. De portier moet vooral binnen toezicht houden. Hij kan niet worden aangesteld om de orde in de Gasthuisstraat te bewaken, zeggen de woordvoerders. Daarvoor is een gecertificeerde en dus duurdere portier nodig. Het is volgens de woordvoerders niet de bedoeling om de coffeeshophoudster op extra kosten te jagen.

De Raad doet over zes weken uitspraak.