Jonge visionair aan het roer van LTO (interview)

Paasloo - Hij is een boer met een uitgesproken visie, Sander Pereboom uit Paasloo, één die het klappen van de zweep kent doordat hij opgroeide in het boerenbedrijf van zijn ouders.

Niet voor niets dat LTO Steenwijkerland een half jaar geleden bij de agrariër aanklopte met de vraag of hij het zag zitten om de voorzittershamer van Klaas de Lange over te nemen. ‘Ik zei meteen ja.’ Dan schiet hij in de lach: ‘En als je eenmaal ja hebt gezegd, dan kun je niet meer terug.’

Pereboom is het nieuwe gezicht van LTO Steenwijkerland. De agrarische ondernemer neemt de voorzittershamer over van Klaas de Lange, die na bijna tien jaar voorzitterschap afscheid neemt van het bestuur. Op papier is Pereboom met zijn 33 jaar misschien een broekie in de agrarische wereld, wat kennis betreft kan de ondernemende boer zo mee met de ervaren rotten. Hij groeide op in het boerenbedrijf van zijn ouders Hans en Ditty en zit sinds 2011 zelf in het landbouw- en loonwerkbedrijf. Samen met z'n vriendin Jeanet betrekt hij het woonhuis op het erf aan de Paasloërweg.

Het politieke spel is voor de 33-jarige boer bekend terrein. Pereboom studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en kent de soms ondoorgrondelijke wegen van het politieke proces. Bovendien is hij voorzitter van het Paasloër Belang en kan hij leunen op de ervaring van vader Hans, die zitting neemt in het dagelijks bestuur van waterschap Reest en Wieden. Je zou bijna denken, de rol van voorzitter van LTO Steenwijkerland is geknipt voor Pereboom. Hij lacht. ‘Het is niet zo dat ik het voorzitterschap altijd heb geambieerd. Het is eigenlijk zo op mijn pad gekomen.’

Waarde

Steenwijkerland is één van de grootste agrarische gemeenten van de provincie Overijssel. In de gemeente zijn er welgeteld 528 boerenbedrijven actief, waarvan het overgrote deel bestaat uit melkveehouderij. ‘De agrarische sector heeft in Steenwijkerland een grote waarde. Ik denk dat veel mensen schrikken van de investeringen die worden gedaan. Veel mensen verdienen hun brood in de agrarische sector. Niet alleen in de bedrijven zelf, maar ook aan de buitenkant. Denk aan loonbedrijven, boekhoudkantoren en ga zo maar door’, vertelt Pereboom. Doordat alle boerenbedrijven in totaal ruim 20.000 hectare grond in gebruik nemen, is de agrarische sector volgens Pereboom ‘ook nog eens landschapsbepalend’.

Gesprekspartner

Als belangenbehartiger van de grote agrarische sector in Steenwijkerland is LTO een belangrijke gesprekspartner in de gemeente. De landbouworganisatie buigt zich over lokale, regionale en ook landelijke dossiers. Daaruit blijkt dat het roerige tijden zijn in de agrarische wereld. Wetten en regels worden welhaast met de regelmaat van de klok aangepast. ‘Fosfaatrechten, krappere bemestingsnormen, dierenwelzijnseisen, de Wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie.’ Pereboom dreunt de veranderingen zo op. ‘Al die aanpassingen brengen een hoop administratie met zich mee.’ Aan Pereboom en alle andere bestuursleden van LTO Steenwijkerland de schone taak om deze dossiers tot zich te nemen. ‘Het is taaie kost. Maar door mijn opleiding ben ik wel gewend om grote brokken informatie tot mij te nemen.’

En dan speelt er in de gemeente ook nog de transitie van het Nationaal Park. ‘Er is veel natuur in de omgeving, maar ook veel agrarische grond. Dat levert af en toe wel een spanningsveld op.’ LTO is geen voorstander van uitbreiding van de natuur. ‘De huidige grenzen in de Weerribben en de Wieden moeten zo blijven. De Rottige Meente hoeft er wat ons betreft niet bij. Uitbreiding van de natuur remt agrarische ontwikkeling.’ Stevige woorden, al is Pereboom ervan overtuigd dat de transitie goed gaat verlopen. ‘We moeten met z'n allen wat moois neerzetten.’

Zuinig

Hoewel het voorzitterschap extra hoofdbrekens met zich mee zal brengen, staat Pereboom te popelen om zijn agrarische visie te verspreiden. ‘Het belangrijkste is dat de gemeente zuinig is op de agrarische sector. Wij merken dat onze sector meer betekenis heeft dan veel mensen denken. Daar moet je met z'n allen trots op zijn.’