Sociale Dienst komt met Plan van Aanpak

Steenwijk - 'Alle neuzen staan nu dezelfde kant op. Er móeten meer mensen naar arbeid worden geholpen.' Dat zegt wethouder Erik Dahmen over het Plan van Aanpak voor Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld.

Dit plan voorziet in een behoorlijke vermindering van het klantenbestand en de daarmee samenhangende uitkeringslasten. Het college van B&W heeft ingestemd met het Plan van Aanpak. 'Als het gaat om de uitvoering van de Participatiewet hebben we te maken met nogal wat achterstallig onderhoud', erkent Dahmen. 'We kwamen slagkracht te kort. Omdat er te weinig mensen waren om al het werk aan te kunnen was de werkdruk enorm en is niet iedereen naar arbeid begeleid. In de zogeheten categorie 4 (mensen die heel lastig te bemiddelen zijn) zaten teveel mensen die daar niet hoorden: mensen die nog wel degelijk een baan kunnen vinden. Daarom willen we die categorie opschonen van de 500 die er nu in zitten tot 50. Die 450 mensen worden geholpen bij het vinden van werk. Om dat voor elkaar te krijgen, is er geld gereserveerd voor 17,5 fte's voor het maken van een inhaalslag.'

Slagvaardiger

Dit zijn niet allemaal vaste banen: er worden mensen met kennis ingehuurd die daadkrachtig aan de slag gaan. Als het bestand met uitkeringsgerechtigden vervolgens afneemt, zijn ook weer minder consulenten nodig. Daarnaast wordt voor Steenwijkerland nog een extra doelstelling opgenomen, namelijk het uitplaatsen van 100 medewerkers vanuit beschut werken naar een reguliere werkgever.
Meer mensen aan het werk krijgen ziet Dahmen als zijn belangrijkste dossier als wethouder. 'Het zijn roerige tijden geweest, maar iedereen (personeel, MT, dagelijks en algemeen bestuur, OR en Cliëntenraad) zitten nu op één lijn: het moet efficiënter en slagvaardiger. Daarbij is het belangrijk dat er rust komt in de organisatie.'

Besparing

Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak wordt voor 2016 door middel van een begrotingswijziging een extra bedrag gevraagd van € 943.675,- voor zowel Steenwijkerland als Westerveld. Het aandeel voor Steenwijkerland hierin is € 707.756,-. Daarnaast bedragen de extra uitvoeringskosten voor de Sociale Werkvoorziening  € 93.333,-, zodat de totale investering voor Steenwijkerland uitkomt op € 801.089,- in 2016. Bij realisatie van het plan van Aanpak levert dit een besparing op van 1 miljoen euro op de uitkeringslasten.

Realistisch

De begrotingswijziging omvat daarnaast een ‘opplussing’ van het uitkeringsbestand met 82 klanten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016. In totaal is hier een bedrag mee gemoeid van 1.3 miljoen euro. 'IGSD gaat al jaren gebukt onder een taakstelling die nog nooit gehaald is', licht wethouder Dahmen toe. 'Daarom is nu gekozen voor een realistische begroting.'

Het voorstel wordt 24 november besproken in de politieke markt.