Schoolkwestie Giethoorn: hoe het ook alweer zit

Giethoorn - Het mag geen nieuws meer heten dat een gezamenlijke schoollocatie in het midden van het dorp de langst gekoesterde wens is van Giethoorn.

De gebouwen van de twee huidige basisscholen, de Noorderschool en de Zuiderbasisschool, verkeren in een slechte staat. Zo werden eerder al zorgen geuit over de slechte staat van het dak van de Noorderschool. Na vijf jaar onvrede en besluiteloosheid begint de tijd te dringen voor een nieuw onderkomen.

Twee fronten

Voor veel Gietersen is de Beulakerweg de enige optie. De plek ligt tussen Zuid en Noord en is daardoor voor schoolgaande kinderen makkelijk te bereiken. Bovendien is het brede en veilige fietspad dat langs de Beulakerweg loopt ook een pré. De provincie Overijssel krijgt de handen niet op elkaar voor een school langs de Beulakerweg, omdat de school niet past in het provinciale beleid.

Tussen de twee fronten zoekt de gemeente naar geschikte alternatieven, mede aan de hand van locatieonderzoeken. Eind mei stelt de gemeente twee nieuwe locaties voor: de parkeerplaats tussen de Spar en het Kulturhus of een stuk weiland op de kop van de Bertus Warnersweg. Ideeën die weinig bijval krijgen. Ondertussen geeft de provincie in augustus nog maar eens aan niets te voelen voor de locatie langs de Beulakerweg. En zo verplaatst de discussie zich van arena naar arena.

Motie lijkt een doorbraak

Dan komt Giethoorn in actie. Op 23 september trekken ‘t Gieters Belang, het Oudercomité Giethoorn, Stichting Op Kop en veel ouders naar het provinciehuis in Zwolle om te pleiten voor een nieuwe basisschool aan de Beulakerweg. De inspanningen lijken beloond te worden. Gedeputeerde Monique van Haaf zegt dat de deur op een kier staat. Enthousiasme bij de toehoorders uit Giethoorn, al kijken anderen liever eerst de kat uit de boom: ‘Eerst nog maar eens zien’.

Met hernieuwde hoop dient de raadsfractie van de PvdA op 29 september een motie in, waarin het college wordt verzocht om voor 1 januari 2016 te komen met een gedegen plan voor één gezamenlijke school langs de Beulakerweg. Raadsbreed wordt de motie aangenomen. Een doorbraak, zo lijkt het.

Open eindjes

Nu, half november, staat de vlag er weer heel anders voor. Het college schuift de aangenomen motie terzijde, omdat de provincie voet bij stuk houdt. Veel open eindjes en net zoveel onduidelijkheid. Ondertussen beraadt het college zich op nieuwe stappen. Wordt vervolgd.