CDA en PvdA begrijpen niets van rol college in scholenkwestie Giethoorn

Giethoorn - Net als de PvdA is ook de raadsfractie van het CDA in Steenwijkerland niet te spreken over de gang van zaken rond de scholenkwestie in Giethoorn.

'Het lijkt er wel op dat dit college er alles aan doet om de school niet in het midden van Giethoorn te laten komen', zegt CDA-raadslid Jan Vredenburg. Een raadsbreed aangenomen motie om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een school in het midden van Giethoorn, werd door het college middels een raadsbrief naast zich neer gelegd.

Wat het CDA betreft is dit een verkeerde gang van zaken. 'Een raadsbreed aangenomen motie naast je neerleggen, is ongepast', aldus Vredenburg, die zelf ook inwoner is van Giethoorn. 'Er wordt verwezen naar een brief van de provincie, maar wij hebben nog helemaal geen plan gezien als raad. Uiteraard snappen we de invloed van de provincie, maar die hebben de inwoners van Giethoorn aangegeven dat de gemeente met een plan moet komen.'

Onbegrip

De gedeputeerde heeft aangegeven dat 'de gemeente aan zet is'. Het plan zal vervolgens beoordeeld worden door de provincie. 'Er worden door de verantwoordelijke wethouders verschillende en ook tegenstrijdige argumenten gebruikt', zegt Jan Vredenburg. 'Het lijkt er wel op dat dit college er alles aan doet om de school niet in het midden van Giethoorn te laten komen.'

Volgens Vredenburg begrijpen veel mensen uit Giethoorn weinig van de ontwikkelingen. 'En ik vind het lastig om ze uitleg te geven.' Het raadslid geeft aan dat het om 'de leefbaarheid in Giethoorn gaat'. 'En juist die leefbaarheid gaf de provincie naar onze tevredenheid aan als opening. Met één school, gedragen door de scholen en inwoners van Giethoorn, neemt de leefbaarheid in Giethoorn toe. Juist het initiatief voor deze school is daar een prachtig voorbeeld van. Aan het college is het nu om dit op te pakken.'

PvdA: onvoldoende bestuurlijke dapperheid

Eerder uitte de raadsfractie van de PvdA ook al zijn ontevredenheid. 'Dit kan niet waar zijn; het college lijkt onvoldoende bestuurlijke dapperheid te tonen. Zij moeten nu doorpakken voor één school voor Giethoorn, zoals de raad heeft uitgesproken', aldus woordvoerder Frits Hoekstra.

Zowel het CDA als het PvdA besteden tijdens haar ledenvergaderingen op donderdagavond 26 november aandacht aan het onderwerp. Het CDA houdt om 20.30 uur een bijeenkomst in De Burght in Vollenhove, terwijl de ledenvergadering van de PvdA om 20.15 uur begint in het Kulturhus in Giethoorn.

Lees meer over deze kwestie in het dossier: Schoolkwestie Giethoorn.