Twijfels bij raadsleden over plan van aanpak IGSD/NoordWestGroep

Steenwijk – Als het aan de OR van IGSD Steenwijkerland/Westerveld zou liggen, gingen ze vandaag nog aan de slag met het plan van aanpak dat er ligt voor de sociale dienst.

Ook de OR van de NoordWestGroep wil graag dat de raad akkoord gaat met dit plan en de benodigde financiën ervoor. De raadsleden stelden dinsdagavond tijdens de politieke markt echter veel meer vraagtekens dan zij verwacht hadden.
Het is een ambitieus plan, maar is het niet té ambitieus?, was een zorg die door meerdere fracties gedeeld werd.

Gemeenschappelijke regeling ontvlechten

Bertine Kuperus (VVD) stelde zelfs voor om in goed overleg met Westerveld de Gemeenschappelijke regeling te ontvlechten en eventueel om te zetten in een samenwerkingsverband en het heft wat betreft de sociale dienst weer in eigen hand te nemen.
'Met lede ogen hebben wij de afgelopen periode, aangezien dat het besturen van een IGSD door twee gemeenten in een Gemeenschappelijk Regeling, ondanks veel goede wil en goede bedoelingen, niet functioneert. Dat wij als raad wel moeten betalen, mede verantwoordelijk zijn, maar onvoldoende grip kunnen uitoefenen op de organisatie’.

Zak met geld

De VVD noemde de begrotingswijziging, nodig om het plan van aanpak te realiseren onnodig en ongeloofwaardig. 'Dit plan van aanpak is niet gebaseerd op een “visie” of op harde feiten”, maar op “wat de organisatie vindt dat “zij” nodig hebben. Waarom daar zoveel geld in investeren?  Een begrotingswijziging prima, maar dan juist verlagen met 2,5 miljoen i.p.v. ophogen.’
De organisatie IGSD is niet op orde op dit moment, daar is iedereen het over eens, aldus Kuperus. ‘Maar dat los je op door goed te onderzoeken waar wat verbetering behoeft en die problemen aan te pakken. Niet door “op gevoel/vertrouwen” een zak geld open te scheuren en daar extra poppetjes voor aan te schaffen.’

'We willen af van negatieve beeldvorming'

Medewerkers van zowel IGSD als NoordWestGroep waren aanwezig bij de politieke markt en beloonden de leden van ‘hun’ OR’s die gebruik maakten van het spreekrecht, met applaus. ‘We willen af van het onjuiste imago en de negatieve beeldvorming’, zei Carolien Jansen van de OR IGSD. ‘De interim-directeur heeft rust gebracht in de organisatie en we willen nu graag aan de slag met het nieuwe plan van aanpak. Een nieuwe start kost geld, maar het levert wél wat op. Niets doen is geen optie, er móet geïnvesteerd worden.  We hebben vier jaar ellende achter de rug, we staan nu te popelen. Geef ons uw steun.’

Alle neuzen staan dezelfde kant op

Wicher Nieborg (OR NoordWestGroep) vroeg de gemeente een meer pro actieve rol aan te nemen. ‘Echt samenwerken, dat willen we graag. Neem uw verantwoordelijkheid, we hebben het over een groep die het moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen. Alle neuzen staan nu dezelfde kant op.’

Wethouder Dahmen werd het vuur na aan de schenen gelegd. ‘Hoe kan het dat er 500 mensen in een bestand zitten met als sticker ‘geen uitzicht op een baan’. Terwijl u in het plan aangeeft dat daar 450 man uit kan? Waarom is er zo lang niets gedaan met die mensen’, vroeg Luc Greven (PvdA) zich af. Dahmen maakte duidelijk dat het door het tekort aan personeel en de werkdruk kwam. 

Jantina Drijfhout (CU) vroeg hoe de geldstromen in het plan nu eigenlijk lopen. 'U goochelt met cijfers.’
Luc Greven dwong bij de wethouder af dat hij nog voor de volgende raadsvergadering komt met een doorberekening van de cijfers voor vier jaar, in plaats van de twee jaar die in het plan genoemd wordt.  Ook beloofde Dahmen vanaf 1 januari maandelijks te komen met een overzicht met cijfers, zodat de raad grip op de financiën kan houden.

‘Een klap in het gezicht van ons MT’, zei IGSD OR lid Jansen na afloop. ‘Daar komen ze nu mee, nu er eindelijk een breed gedragen plan van aanpak is. Terwijl ze ons al die tijd hebben laten aanmodderen…’
Het onderwerp wordt opnieuw besproken tijdens de raadsvergadering van 8 december.